Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

(E400) แบตเตอรี่หมดเร็วผิดปกติ

  • ระบบไฟ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

หัวข้อ: แบตเตอรี่ หมดเร็วผิดปกติ

    แนวคิด : E400 เวลาการใช้งานแบตเตอรี่

        1. 2G เวลาสนทนา : สูงสุด 750 นาที (PCL 13) / 3G เวลาสนทนา : สูงสุด 600 นาที (0dBm Tx power level)

        2. 2G เวลาการ standby : สูงสุด 600 ชั่วโมง (PP 5) / 3G เวลาการ standby : สูงสุด 600 ชั่วโมง (DRX 7)

 

    ปัญหา : แบตเตอรี่หมดเร็วผิดปกติ

 

    รายละเอียด :

        1. ถ้า Base station (สถานีฐาน) อยู่ไกล (ระดับขีดสัญญาณต่ำ) ทำให้เครื่องกินพลังงาน ในการส่งและรับข้อมูล เป็นอย่างมาก

        2. คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้ด้วยการตั้งค่าเวลาการเปิดหน้าจอให้สั้นลง

        3. คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้ด้วยการ ออกจาก app ด้วยการกด back ไม่แนะนำให้กดออกมาด้วยปุ่ม home

        4. ในกรณีที่ Root เพื่อใช้งานเป็น Super user บนระบบ Android ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เร่งการทำงานของแบตเตอรี่ทำให้แบตเตอรี่

            หมดเร็วได้

        5. เกิดจากการ update ข้อมูลอัตโนมัติของ app อย่างเช่น Dodol Phone, Nate Mon, Kakao Talk and Stock

            widgets เช็คสภาพอากาศ ซึ่งล้วนมีส่วนทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วถ้ามีการ update บ่อยๆ

        6. หลังการติดตั้ง applications เป็นจำนวนมากให้ทำการ reboot เครื่อง

        7. การใช้งาน widgets บนหน้าจอเป็นจำนวนมาก ทำให้เบตเตอรี่หมดเร็ว

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500