Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

อะไรคือ OSP (On-Screen Phone)?

  • สเปกเครื่อง
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

อะไรคือ  OSP (On-Screen Phone)?

โปรแกรมที่สามารถควบคุมการทำงานของโทรศัพท์มือถือผ่านหน้าจอ คอมพิวเตอร์ได้

1. คุณสามารถเขียนของความ SMS ผ่านหน้าจอมือถือได้

2. คุณส่งผ่าน file ขอมูลรูปแบบ เพลง วีดีโอ

3. สามารถย้ายส่งถ่ายข้อมูลระหว่าง่คอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์ ?

4. ดูผลการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์

5. สามารถมองเห็นภาพแบบมุมกว้างได้มากขึ้น

6. ระบบ Multi touch keyboard และ mouse.

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500