Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[LG Bridge] จะอัพเดทซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือ ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย LG Bridge ได้อย่างไร?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 07/20/2015

 

[LG Bridge] จะอัพเดทซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือ ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย LG Bridge ได้อย่างไร?

 

how to use วิํีธีใช้งาน

 

            image

            icon ตรวจสอบใ้้ห้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือได้เชื่อมต่อกับ PC ผ่านสาย USB เรียบร้อยแล้ว

                  จากนั้นให้คลิก Software update เพื่อเริ่มต้น 

 

            image

            icon หากมีซอฟต์แวร์ใหม่ให้อัพเดท จะปรากฏข้อความแสดงรายละเอียดขึ้นมา ให้คลิก Start หากคุณพร้อมที่จะอัพเดท

 

 

 

            image

            icon เมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กระบวนการดาวน์โหลดไฟล์และอัพเดทจะเริ่่มต้นทันที

            icon แสดงความคืบหน้าของกระบวนการและเวลาที่เหลืออยู่

 

 

 

how to use วิธีกู้คืนข้อผิดพลาดจากการอัพเดท

            image

            icon เมื่อโทรศัพท์มือถือและ PC หลุดการเชื่อมต่อ ให้คลิกที่ Update error recovery

                  เพื่อทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

            icon ก่อนการกดปุ่ม Update error recovery ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือ

                  ได้เชื่อมต่อกับ PC ผ่านสาย USB เรียบร้อยดีแล้ว

            icon เริ่มต้นการอัพเดทซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง เมื่อการกู้คืนเสร็จสิ้น


 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500