Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

Word Suggestion (การแนะนำคำศัพท์) คืออะไร?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/26/2015

Word Suggestion (การแนะนำคำศัพท์) คืออะไร?

 

 

image Word Suggestion (การแนะนำคำศัพท์) คืออะไร??

 

            โทรศัพท์ของคุณจะเรียนรู้นิสัยการพิมพ์ของคุณ และแนะนำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ

 

 

image การใช้งาน


            เมื่อป้อนข้อความแล้ว จะมีคำศัพท์แนะนำปรากฏด้านซ้ายหรือขวา จากนั้นให้เลือกคำด้วยการปัดขึ้นจากด้านซ้ายหรือขวา

            โดยไม่จำเป็น ต้องพิมพ์เต็มคำ

            การเปิดใช้งานให้ไปที่  : Apps > Settings > General > Language & input > LG Keyboard settings >

            Show word suggestions

 

                image

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500