Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

การรับสายหรือการปฏิเสธสายเรียกเข้า?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/27/2015
การรับสายหรือการปฏิเสธสายเรียกเข้า?

 

 

image การใช้งาน

 

            หน้าจอโทรศัพท์ของคุณจะเปิดขึ้นมาเมื่อมีสายเรียกเข้า คุณสามารถจะรับสายหรือปฏิเสธการรับสายด้วยข้อความได้

 

            เมื่อคุณเสียบหูฟังกับโทรศัพท์ คุณสามารถรับหรือปฏิเสธสาย ด้วยการกดปุ่มรับ/วางสาย

 

            กดปุ่่ม Power เพื่อปิดเสียงโทรศัพท์เมื่อมีเสียงหรือระบบสั่นของเครื่องทำงาน จากสายเรียกเข้า

 

            image    image


            ในการเพิ่ม,ลบ หรือแก้ไข ข้อความสำหรับการรับสาย ให้ไปที่ App Settings Networks

            Call Decline with message.

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500