Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

จะบันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์ได้อย่างไร?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 09/03/2015
จะบันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์ได้อย่างไร?

 

 

image จะบันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์ได้อย่างไร?

 

            คุณสามารถจะบันทึกเสียงไว้ เพื่อแชร์ให้กับผู้อื่นได้ โดยให้ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าช่วงเวลาที่คุณบันทึกเสียงนั้น

            อยู่ในช่วงที่สามารถทำได้หรือไม่ โดยไฟล์เสียงที่ใช้แนบไปกับข้อความจะมีความยาวไม่เกิน 10 นาที และชื่อไฟล์

            จะยาวไ้ด้ไม่เกิน 50 ตัวอักษร

 

image วิธีการบันทึก

 

            1. เริ่มที่หน้าจอหลัก แล้วไปที่ Apps > Recording.

 

            2. แตะ เพื่อเริ่มทำการบันทึก เมื่อคุณต้องการหยุดให้แตะ Pause

 

            3. เพื่อบันทึกเสร็จ ให้แตะ Stop เพื่อทำการบันทึกไฟล์ เมื่อไฟล์ถูกบันทึกแ้ล้ว จะถูกย้ายไปที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง

 

            4. แตะ Play เพื่อตรวจสอบไฟล์ที่ได้บันทึกไว้

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500