Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ภาพถูกตัดและมีพื้นที่ว่าง

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 11/09/2016

ภาพถูกตัดและมีพื้นที่ว่าง


 อาการ

ภาพถูกตัดและมีพื้นที่ว่าง


 สาเหตุ
โหมดการพิมพ์ไม่ได้ตั้งค่าเป็น [ภาพเต็ม] หรือมันเป็นความแตกต่างกัน / อัตราส่วนระหว่างภาพและพิมพ์แผ่น


 การแก้ไข

ไปที่ตั้งค่า  LG Pocket Photo App และตั้งโหมดพิมพ์ เป็น  [ภาพเต็ม].

<span style='color: black; font-family: Arial; font-size: 12pt; font-weight: bold; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p>
<p>
</p>


</span>บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500