Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ควรจะทำน้ำแข็งอย่างไร?

  • TS:ชุดทำน้ำแข็งมีปัญหา
  • ไม่ค่อยมีน้ำแข็ง
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 06/02/2015

ควรจะทำน้ำแข็งอย่างไร?

symptom อาการ  
   

           1. ทำน้ำแข็งก้อนไม่ได้

cause สาเหตุ 

   

          1. น้ำแข็งก้อนไม่ถูกจ่ายออกมา เมื่อสินค้าเริ่มติดตั้ง หรือ เคื่องทำน้ำแข็งมีการปิดไว้

 

how to fix วิธีการแก้ไข    

           1. เมื่อเครื่องมีการติดตั้งใหม่  ก็ต้องใช้เวลา 1 วันเพื่อทำความเย็นทำให้อาหารเย็นและ 72 ชั่วโมงจะทำน้ำแข็ง

           2. กดปุ่มเครื่องทำน้ำแข็งนานกว่าสามวินาทีเพื่อเปิดเครื่อง .

           3. กดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิด

           4. หลังจากที่จ่ายน้ำแข็งจำนวนมาก ก็ต้องใช้เวลาในการทำน้ำแข็งก้อนใหม่

           5. มันเป็นปรากฏการณ์ปกติ

    

          ▷ ข้อมูลเพิ่มเติม

           - เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติทำให้ก้อนน้ำแข็งเจ็ดครั้งและจ่าย 150-160 ก้อนน้ำแข็งวัน

          สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม.

          (เช่น อุณหภูมิโดยรอบจำนวนของการเปิดประตูภาระการทำความเย็นปริมาณของอาหาร)

        - เมื่อการจัดเก็บในถังน้ำแข็งเต็ม (1.5 กิโลกรัม) เครื่องทำน้ำแข็งจะหยุดจ่ายก้อนน้ำแข็ง.

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500