Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[ตู้เย็น] สามารถจ่ายน้ำแข็งจากเครื่องทำน้ำแข็งได้อย่างไร?

  • TS:ชุดทำน้ำแข็งมีปัญหา
  • อื่นๆ
  • งานซ่อม
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 06/29/2015


สามารถจ่ายน้ำแข็งจากเครื่องทำน้ำแข็งได้อย่างไร
 


 อาการ 
  

         1. น้ำแข็งไม่จ่ายจากเครื่องทำน้ำแข็ง.

 

 สาเหตุ

 

         1. เมื่อศูนย์ดื่มหรือถาดน้ำแข็งถูกใช้ หรือใช้มากเกินไป  น้ำแข็งอาจไม่สามารถจ่ายได้รวดเร็ว

 วิธีแก้ไข        

         1. จ่ายน้ำที่สะอาดถึงระดับที่ระบุ (2/3 ของถาด) และดึงคันโยกจนกว่าจะถึงบรรทัดที่ระบุ, 

 

 

1. แยกกระจาดประตู                2. ถอดออก                       3. ถอด ( ถาดไม่สามารถถอดได้)

 

   

 Structure may differ by model.

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500