Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องซักผ้า] DE Error

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • ความปลอดภัย
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

 

DE Error

 

 

สาเหตุ 

 DE error ยึดเป็นอาการของประตูผิดปกติและปรากฏขึ้นเมื่อประตูไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง  

วิธีการแก้ไข 

 เครื่องจะจ่ายน้ำเข้าแต่จะหยุดก่อนการซักเพื่อป้องกัน ปิดฝาเพื่อดำเนินการต่อ

 

 

[Check if the lid is open]

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500