Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องซักผ้า] การระบายน้ำมีปัญหา

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • ท่อระบายน้ำ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

 

การระบายน้ำมีปัญหา

 

สาเหตุ 

 น้ำจะไม่ระบายเมื่อท่อระบายน้ำไม่ได้ต่ออย่างถูกต้อง 
 
ตรวจสอบท่อระบายน้ำ
 น้ำจะไม่ระบายดังกรณีต่อไปนี้

 

 

 

ท่อระบายน้ำมีการติดตั้งสูงเกินไป

 

 

ท่อระบายน้ำเป็นบิด

 

 

③ ท่อระบายน้ำอยู่ใกล้กับด้านล่างของหลุม 

 

ท่อระบายน้ำอุดตัน

 

 

ท่อระบายน้ำจะงอ

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500