Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องอบผ้า] ใส่ผ้ามากเกินไปในการอบแห้ง ? (อบแห้งใช้เวลานาน)

  • TS:ไม่อบ
  • เวลาอบแห้งยาวไป
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

ใส่ผ้ามากเกินไปในการอบแห้ง ? (อบแห้งใช้เวลานาน)

สาเหตุ 

  - ปริมาณของผ้าลดลงตามที่เสื้อผ้าเปียกในเครื่องซักผ้า

     ตรงกันข้าม ปริมาณของผ้าเพิ่มขึ้น ตามเสื้อผ้าที่อบแห้งในเครื่องอบ

     ปริมาณสูงสุดของเครื่องอบคือ 10Kg และสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องอบมีขนาดที่เล็กกว่าเครื่องซักผ้า 

  - เซ็นเซอร์ความชื้นจะไม่ทำงานปกติ ถ้าคุณอบแห้งด้วยจำนวนผ้าที่มากเกินไป. ผ้าอาจจะไม่แห้ง

การแก้ไขปัญหา 

  - ใส่ผ้าจำนวนที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความจุของเครื่องอบผ้า 

     (ถ้าผ้าเกินกว่าหรือสูงกว่า ความจุสูงจุด,ต้องแบ่งการอบเป็นสองครั้ง).

  - ปริมาณที่เพียงพอ (5~7kg)

 

※ ก่อนที่การอบแห้งจะต้องปั่นหมาดเป็นอันดับแรก

     มิฉะนั้นการอบแห้งจะใช้เวลานานและอาจทำให้เกิดข้อบกพร่อง

 

เวลาในการแห้งขึ้นอยู่กับปริมาณของการซักผ้า

 

Category

27 inch  Vented dryer

Amount

(kg)

Drying 10kg

(full)

Drying 6kg

Drying 3kg

Duration

 (min)

80

52

36

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500