Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องอบผ้า] การต่อปลั๊กพ่วง ?

  • TS:กำลังไฟมีปัญหา
  • ไม่มีกำลังไฟ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/27/2014

 

การต่อปลั๊กพ่วง ?

 

สาเหตุ 

  - ถ้ากระแสของสายไฟแบบ multi socket คือ 10 A. กระแสอาจจะไม่พอจ่ายออกไปยังเครื่องอบผ้า

การแก้ไข 

  - ใช้สายไฟต่อของ 2300W (วัตต์) และ 15 (แอมแปร์) สำหรับเครื่องอบผ้าเท่านั้น 

   (อย่าเชื่อมต่อกับสินค้าอื่น ๆ )

 

 

 

※ สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย ต่อกับไฟบนผนังดีกว่าสายไฟต่อพ่วง

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500