Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องอบผ้า] แสดงเวลาที่สั้นกว่า?

  • TS:ไม่อบ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/28/2014

 

แสดงเวลาที่สั้นกว่า?

 

สาเหตุ 

  - ในการอบแห้งเป็นสิ่งปกติของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบความชื้นของผ้าและการอบแห้งถูกกำหนดเวลาตามความเหมาะสม 

  - หากปริมาณของผ้าอยู่ในระดับต่ำเซ็นเซอร์ความชื้นไม่สามารถตรวจสอบปริมาณที่แน่นอนของผ้าและสิ่งนี้อาจลดระยะเวลาการอบแห้ง (เวลาที่แสดงจะขึ้นอยู่ในขั้นต้นที่ 5 กิโลกรัม)

 

การแก้ไขปัญหา 

  - เพื่อประหยัดพลังงาน ควรอบแห้งแบบปกติที่มีผ้ามากกว่า 3kg 

  - หากปริมาณของผ้าอยู่ในระดับต่ำ เสื้อผ้าสามารถยึดติดกับผนังของถังและไม่แห้งเท่าที่ควร.

    กำหนดให้ 30 ถึง 40 นาทีสำหรับการอบแห้ง

 

 

 

※ Using time dry course may excessively dry laundry and this can damage clothes.

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500