Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องซักผ้าฝาหน้า] ทำไมเครื่องซักผ้าทำงานไม่ต่อเนืองเมือทำการปั่น ?

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • การบำรุงรักษา
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 09/10/2015


       ทำไมเครื่องซักผ้าทำงานไม่ต่อเนืองเมือทำการปั่น ?

 

cause  สาเหตุ

 

         ■  เนื่องจากทำการโหลดผ้าไม่สมดุลย์

 

 

how to fix  การแก้ไข

         ■   หากซักรีดโน้มตัวไปข้างหนึ่งหยุดเครื่องซักผ้า, จัดเรียงและรีสตาร์ทวงจร

     ■   ถ้าโหลดมีขนาดเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไป (เช่นผ้าห่มพรมเสื้อหนาวหมอน), การซักผ้าอาจจะไม่ได้มีความสมดุล .
 


            Load should be balanced

                                                     <Arrange for balance>

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500