Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[ไมโครเวฟ] ไฟดับระหว่างการใช้งาน(เบรกเกอร์ตัด)

  • TS:กำลังไฟมีปัญหา
  • ไม่มีกำลังไฟ
  • การแก้ไขปัญหา
  • ไมโครเวฟ
  • อัปเดตล่าสุด 08/29/2014

 

เมื่อไฟดับระหว่างการใช้งาน(เบรกเกอร์ตัด)

 

○ คำถาม  :

     วงจรเบรกเกอร์ตัด เมื่อสินค้าใช้งานอยู่หรือไม่ ?

 

○ คำตอบ 

    ▶ ถ้าวงจรเบรกเกอร์ตัด, สินค้าที่เสียบอยู่กับปลั๊กพ่วงอาจจะดับได้.

 

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500