Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

การทางานของระบบ Plasmaster

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • โหมดอัตโนมัติ
  • การดำเนินการ
  • Home Air Conditioners, แอร์ Inverter
  • อัปเดตล่าสุด 03/23/2015

คือระบบที่สร้างสถานะที่สี่ของสสารที่นอกเหนือจากของแข็ง ของเหลว และก๊าชได้โดยทั้งประจุบวกและลบจะ อยู่ร่วมกันละทา ปฏิกริยากับความชื้นในอากาศ พลาสมาสเตอร์ คือเทคโนโลยีล่าสุดของ LG โดยได้นา เทคโนโลยี Plasma มาประยุกต์ ใช้ในชีวิตจริงและเพิ่มฟังก์ชั่นในการดูแลผิวอีก ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการฟอกอากาศอย่างยอดเยี่ยม เทคโนโลยีแห่งความสา เร็จนี้ทา ให้ LG ได้เป็นผู้นา ด้าน นวัตกรรมใหม่ของเครื่องปรับอากาศ

ระบบ Pasmaster ในปี 2014 มี 3 องค์ประกอบคือ

1. Ionizer ไอออน 3 ล้านตัวกา จัดเชิ้อโรค แบคทีเรีย

ฝุ่น ละอองเล็ก ๆ

2. Skin Care อนุภาคไอออนสร้างนาโนมิสทา ให้ผิวชุ่มชื้น

ขึ้น 15%

3. Auto cleaning ระบบทา ความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ช่วย ให้แผงคอยเย็นห้องปราศจากเชื้อรา แบคทีเรีย ขจัดกลิ่นอับทา ให้อากาศบริสุทธิ ์

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500