Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

แอร์แบบตั้งแขวน มีไฟกระพริบสีส้มที่รูปนาฬิกา

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • ตัวตั้งเวลา
  • งานซ่อม
  • Home Air Conditioners
  • อัปเดตล่าสุด 06/01/2016

ปัญหาที่เกิดขึ้น :  แอร์แบบตั้งแขวน ใช้งานได้ตามปกติ แต่มีสัญาณไฟสีส้มกระพริบที่รูปนาฬิกาสาเหตุ: เป็นสัญญาณเตือนให้ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Filter)


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500