Skip to Contents
ปิด

วีดีโอสาธิต

ชมวิดีโอสาธิตการใช้งานเพื่อหาแนวทางและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้สินค้า LG ของคุณ

ชมวิดีโอสาธิตการใช้งานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้า,การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา

Video]LG refrigerator - มีเส้นหรือเครื่องหมายวงกลมแสดงในส่วนอุปกรณ์ ไม่ได้หมายความว่าชิ้นส่วนนี้อาจจะมีข้อบกพร่อง?

  • การแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม
  • คอมเพรสเซอร์มีปัญหา
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 11/02/2016

Video]LG refrigerator - มีเส้นหรือเครื่องหมายวงกลมแสดงในส่วนอุปกรณ์ ไม่ได้หมายความว่าชิ้นส่วนนี้อาจจะมีข้อบกพร่อง?


ไฟล์ที่แนบมา

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500