GNB Close
NanoCell TV, The Perfect Harmony of Pure Colors
NanoCell TV, The Perfect Harmony of Pure Colors

LG NanoCell TV

Màu sắc thuần khiết

Nano Color | Nano Black | Nano Accuracy | Nano Bezel

Competing for the Pinnacle of LED TV Evolution NanoCell TV vs QLED TV
NanoCell TV, The Perfect Harmony of Pure Colors

Competing for the Pinnacle of LED TV Evolution

NanoCell TV vs QLED TV

DISCOVER MORE
DISCOVER MORE
DISCOVER MORE
Nano Color
Nano Color
Nano Color
Tái xác lập độ thuần khiết của màu
Tìm hiểu thêm
Nano Black
Nano Black
Nano Black
Độ tương phản mạnh với công nghệ LED nền
Tìm hiểu thêm
Nano Color
Nano Color
Nano Accuracy
Màu sắc chính xác cho dù bạn ngồi ở đâu
Tìm hiểu thêm
Nano Black
Nano Black
Nano Bezel
Hòa mình vào hình ảnh sắc nét ngập tràn
Tìm hiểu thêm
2019 Danh mục sản phẩm LG NanoCell TV
2019 Danh mục sản phẩm LG NanoCell TV

URL COPY

close copylayer
move top