Skip to Contents
Không

FOTA

Cập nhật phần mềm không cần sử dụng kết nối USB

FOTA là gì?

FOTA nghĩa "Firmware Over-the-Air ". Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm điện thoại lên phiên bản mới thông qua mạng Wifi/3G mà không cần kết nối với máy tính. Tính năng này chỉ sử dụng được khi điện thoại có phiên bản hệ điều hành mới từ LG.

Hướng dẫn sử dụng

  • 01 Tới menu 'Trung Tâm Cập Nhật' và bấm vào 'Cập nhật phần mềm'.
  • 02 Phiên bản cập nhật sẽ được kiểm tra tự động
  • 03 Khi có bản cập nhật, chọn "Download" trên màn hình.
  • 04 Chọn 'Cài đặt' trên màn hình. Sau khi cài đặt, điện thoại sẽ tự động khởi động.