Cập nhật phần mềm không cần sử dụng kết nối USB Cập nhật phần mềm không cần sử dụng kết nối USB

FOTA

Cập nhật phần mềm không cần sử dụng kết nối USB

FOTA là gì?

FOTA nghĩa "Firmware Over-the-Air ". Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm điện thoại lên phiên bản mới thông qua mạng Wifi/3G mà không cần kết nối với máy tính. Tính năng này chỉ sử dụng được khi điện thoại có phiên bản hệ điều hành mới từ LG.

Hướng dẫn sử dụng

  • 01. Tới menu 'Trung Tâm Cập Nhật' và bấm vào 'Cập nhật phần mềm'.
  • 02. Phiên bản cập nhật sẽ được kiểm tra tự động
  • 03. Khi có bản cập nhật, chọn "Download" trên màn hình.
  • 04. Chọn 'Cài đặt' trên màn hình. Sau khi cài đặt, điện thoại sẽ tự động khởi động.