Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Làm thế nào để đảo chiều cửa tủ

Xử lý sự cố


 Hiện tượng

Để thay đổi hướng mở cửa tủ

 Khắc phục

Các cánh tủ nói chung được thiết kế để mở từ trái qua phải.

vì vậy nếu bạn không thể đổi chiều từ phải sang trái

Nhưng những model bên dưới, bạn có thực hiện được điều này.

1. Các model: (R-L2***, R-A2***, R-D2***)
French Door Model Standard(M325SW)
French Door Model Standard(For R-M321GCV model, chỉ model cóserial được sản xuất sau tháng 1/2015)
*Câu hỏi bắt buộc