Skip to Contents
بستن

FOTA

به روز رسانی دستگاه بدون استفاده از اتصال USB

FOTA چیست؟

یعنی ”به روز رسانی نرم افزار، به صورت هوایی“. این قابلیت شما را قادر می سازد به راحتی نرم افزار گوشی تان را بدون اتصال به كابل دیتا USB و از طریق هوایی به نگارش جدیدتری به روز رسانی كنید. استفاده از این قابلیت زمانی امكان پذیر است كه شركت ال جی نگارش جدیدتری از نرم افزار را برای دستگاه تان ارائه كرده باشد.

چگونه استفاده كنم؟

  • 01 به 'Update Center' (مركز به روز رسانی) رفته و بر روی 'Software Update' (به روز رسانی نرم افزار) كلیك كنید.
  • 02 نرم افزار موجود به طور خودكار بررسی می گردد
  • 03 اگر نرم افزاری موجود باشد، گزینه ”دانلود“ را در صفحه به روز رسانی نرم افزار انتخاب كنید
  • 04 گزینه 'Install Now' را در صفحه انتخاب كنید. پس از نصب، گوشی به طور خودكار خاموش و روشن (ری استارت) می شود.