سوال خود را از طریق ایمیل از ما بپرسید سوال خود را از طریق ایمیل از ما بپرسید

پست الکترونیکی

سوال خود را از طریق ایمیل از ما بپرسید

ال جی مشتریان خود را از طریق ایمیل یا تماس راهنمایی می کند

ایمیل

آیا در برقراری ارتباط با نمایندگی پشتیبانی ال جی مشكل دارید؟
  • پیامی برای ما ارسال کنید. نماینده ال جی ظرف مدت 24 ساعت ایمیل شما را پاسخ خواهد داد.
ارسال پیام