• پروفایل شرکت

    راجع به چشم‌انداز شرکت ال‌جی و گستره فعالیت‌های اجتماعی شرکت بیشتر بدانید. دامنه فعالیت‌هایی که در حقیقت ما را به واقعیت بخشیدن به این چشم‌انداز در بازار جهانی و در زندگی مشتریان یاری کرده است.

  • فرصت های شغلی

    فرصت های شغلی LG به شما کمک می کند به رویاهای خود رنگ واقعیت دهید. ما بهترین شرایط را برای رشد و شکوفایی توانایی های "افراد مناسب" فراهم می کنیم و به عملکردهای استثنایی کارکنان پاداش می دهیم.

  • ال‌جی جهانی

  • راز ماندگاری

  • ارتباط با سرمایه گذاران