• По-голямата част от консумираната в дома енергия се изразходва за отопление и топла вода. А 70 % от енергията, използвана за отопление и охлаждане в Европа, идва от изкопаеми горива. Докато изкопаемите горива ни осигуряват източник на топлина, използването им оказва въздействие върху околната среда чрез емисиите на парникови газове, като например CO2. Последните световни тенденции водят и до повишаване на цените им. Когато през следващите месеци започнете да се подготвяте за зимата, може да имате опасения за решението си за отопление и за това как можете да намалите въздействието си върху околната среда, като същевременно намалите разходите за енергия. Термопомпите могат да ви осигурят решение на тези проблеми. В тази статия, ние ще разгледаме какво представлява една термопомпа, колко ефективно работи, защо е по-добра за околната среда и колко можете да спестите при избора на решение за термопомпа.

  *https://www.euractiv.com/section/energy/news/heating-neglected-in-eu-plan-to-ditch-russian-fossil-fuels-industry-says/
  *https://www.iea.org/fuels-and-technologies/heating

 • Какво представлява термопомпата?

  Повечето домове изгарят гориво или преобразуват електроенергия в топлина за отопление. Термопомпите също използват електричество. Благодарение на простата си конструкция и мощна работа, термопомпите обаче използват значително по-малко електроенергия за постигане на същата цел. Термопомпите са способни да извличат до 75 % от енергията, която консумират, от околния въздух или геотермалната енергия, и да използват само 25 % електроенергия. Ето защо те са се превърнали в екологични решения, които могат да заменят системите, използващи изкопаеми горива за топла вода и отопление.

  *Всеки коефициент е общ, за да помогне в разбирането на тази тема и се основава на COP (коефициент на преобразуване)
  *Трябва да се има предвид, че действителният SCOP на серията THERMA V R32 е по-висок от 4 при ниска температура и средни климатични условия. Действителната ефективност може да варира в зависимост от температурата на водата и външния въздух.

Термопомпите са способни да извличат до 75 % от енергията, която консумират, от околния въздух или геотермалната енергия, и да използват само 25 % електроенергия. Термопомпите са способни да извличат до 75 % от енергията, която консумират, от околния въздух или геотермалната енергия, и да използват само 25 % електроенергия.
 • Какво е термопомпа с въздушен източник?

  Има няколко вида термопомпи. Термопомпите се класифицират според тяхната функционалност и източника, от който се абсорбира топлината. Най-известните на пазара са тези, които използват въздух като източник, като термопомпи въздух-вода и въздух-въздух. Термопомпите с въздушен източник понякога се наричат и термопомпи въздух-вода. Термопомпите въздух-вода събират топлина отвън, след което я прехвърлят към вода. Нагрятата вода след това се насочва към радиатори или системи на подово отопление. Топлината, която се генерира в термопомпите, се прехвърля към водата в системата. После тази гореща вода се съхранява в съд и се изпраща към къщата през чешми, душове, и бани.

  Термопомпите въздух-въздух също могат да се превключват, за да осигурят отопление или охлаждане, но те не доставят топла вода.

 • Как работи една термопомпа?

  Топлината естествено се премества от по-топлите към по-студените места. През зимата обикновено външният въздух е по-студен от въздуха в помещенията. Но как може термопомпата да осигури топлина отвън навътре, когато външният въздух е по-студен? За да разберем това, нека да разгледаме най-често срещания тип термопомпа а именно с въздушен източник.

Процесът за термопомпата, как работи Процесът за термопомпата, как работи
 • На първо място, имаме нужда от хладилен агент, чрез който топлината се придвижва в цялата система. Топлината от външния въздух се абсорбира в изпарителя и се прехвърля в хладилния агент, дори когато навън е студено. Това е така, защото дори когато температурите навън са ниски, все пак има добро количество енергия, която може да бъде извлечена от въздуха, за да бъде доставена в сградата. Например, съдържанието на топлина във въздуха при -18 °C се равнява на 85 % от топлината, която се съдържа при 21 °C. Чрез този научен процес хладилният агент получава топлина от външния въздух и го пренася в къщата, за да осигури отопление и топла вода.

  След това компресор в термопомпата използва електричество за компресиране на хладилния агент и температурата му се повишава. Компресираният хладилен агент с висока температура се превръща в газ и преминава в кондензатора, където топлината от този газ се пренася във вода. Когато в кондензатора и терморегулиращия вентил се отдели топлина, газообразният хладилен агент се охлажда и се превръща пак в течност. Тъй като този процес се повтаря, термопомпата осигурява отопление и топла вода в сградата. Този процес може да се обърне, за да се премахне топлината за охлаждане през лятото.

 • Колко ефективна е една термопомпа?

  Колко по-ефективни са термопомпите от традиционните котли? Въпреки че ефективността на котлите се е повишила през годините, при повечето котли с най-добри показатели тя е между 90 % и 94 %, като част от топлината им се отделя и се губи през тръбите за гориво. За сравнение, термопомпите са ефективни до 400 %, което означава, че потребителите ще се възползват от около 4 пъти повече топлина от всеки kW електроенергия.

LG Therma V R32 Monobloc S, Енергийно етикетиране за пазара на ЕС LG Therma V R32 Monobloc S, Енергийно етикетиране за пазара на ЕС
 • Ефективността на даден продукт се посочва чрез етикетиране, което е различно в отделните региони. В ЕС класовете на енергийна ефективност са разделени на 7 нива, изразени като букви, като G е най-ниското, а А е най-доброто. Използват се и цветове за подсилване на тези нива, като червеното представлява ниска ефективност, а зеленото – максимална. Освен това някои продукти, включително термопомпите, могат да получат и A+, A++ и A+++, което показва дори още по-големи икономии на енергия. Серията Therma V R32 на LG е обозначена като продукт, който пести енергия A+++. Това означава, че тя може ефективно да отоплява дома и да осигурява топла вода през цялата година.

  * Енергийният етикет се основава на ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 811/2013 НА КОМИСИЯТА, а серията Therma V R32 на LG достига енергийния етикет ERP A+++ за отопление на помещения при 35 °C на изходящата вода и ERP A++ за отопление на помещения при 55 °C на изходящата вода. Резултатите в енергийния етикет могат да варират в зависимост от модела на LG Therma V. Моля, вижте началната страница с информацията за съответствие LG (https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc) за конкретната за всеки модел информация.

 • Що се отнася до енергийната ефективност, има още един въпрос, който трябва да се разгледа. Термопомпите работят най-добре при топъл или умерен климат. Като цяло, с понижението на температурата производителността и ефективността на термопомпите може да намалеят. Независимо от това, решенията с термопомпи на LG могат да осигурят отопление при температури до -25 °C.

  *Диапазон на външната температура за режим на отопление, посочен в работния диапазон в спецификацията на продукта. Въпреки това, като цяло, когато външната температура е по-ниска, капацитетът, ефективността и максималната температура на изходящата вода при тази температура ще бъде по-ниска от тази при работа при нормална температура.

 • Колко може да спестите с термопомпа с въздушен източник

  Колко струва работата на една термопомпа? Да разгледаме един пример, основан на средни стойности във Франция. Термопомпа с въздушен източник може да произвежда 4kWh топлинна мощност за всеки 1 kWh доставена електроенергия. Ако кажем, например, че средното потребление на отопление за дом за четиричленно семейство (100 m2), който използва само електроенергия, е около 16 000 kWh, разходите му за отопление при стойност 0,16 евро биха били 2560 евро. С потребление на топлина от 16 000 kWh и изходна мощност на термопомпата 4 kWh на 1 kWh електроенергия, това означава, че се нуждаем от около 4000 kWh електроенергия за отопление на средния дом с термопомпа. При цена от 0,16 евро на единица електроенергия за 4000 kWh годишните разходи за отопление с термопомпа ще бъдат около 640 евро.

Таблица за средната електроенергия, използвана за отопление и топла вода в домове във Франция Таблица за средната електроенергия, използвана за отопление и топла вода в домове във Франция
 • Източник: https://www.choisir.com
  *Тези цифри са използвани като пример за това колко икономии са възможни с термопомпа. Резултатите могат да варират в зависимост от вида на термопомпата и цените на енергията във вашия регион.
  *Изчисления, основани на захранвани с електричество отоплителни системи.

 • Тъй като от 2021 г. до 2022 г. цените на природния газ са се повишили с 50 % на пазари в ЕС като Франция, има смисъл да се избере алтернатива на газовия котел. В същото време цената на електроенергията на френския пазар се е увеличила само с 6 %. Използването на термопомпа може да доведе до значителни икономии спрямо газовия котел в дългосрочен план.

  *Данните за цените на електроенергията и природния газ се основават на цените, цитирани от френската енергийна компания ENGIE на 1 март 2022 г.

 • Колко екологична е една термопомпа?

  Колко по-добра е за околната среда? Термопомпите могат да намалят с 35-65 % емисиите на CO2 в сравнение с газовите котли. Според Европейската асоциация на термопомпите (EHPA), термопомпите допринасят за намаляване на емисиите на CO2 с над 9 милиона тона само в ЕС. Впечатляващата ефективност на термопомпите също намалява потреблението на електроенергия. Това намалява и количеството изкопаеми горива, необходими за производството на електроенергия. Един от най-ефективните начини за индивидуална борба с изменението на климата е да се премине от традиционен котел към термопомпа. В някои региони термопомпите с въздушен източник са сертифицирани като нови и възобновяеми енергийни източници и могат да помогнат за спазването на изискванията на нормативните документи за сгради с близко до нулево потребление на енергия. Термопомпите могат да бъдат комбинирани и с възобновяеми енергийни източници, като например слънчева или вятърна турбина, с цел почти да се елиминират въглеродните емисии.

  *https://www.ehpa.org
  *https://www.ehpa.org/technology/key-facts-on-heat-pumps/

Таблица за годишните емисии на CO2 от отоплителни системи Таблица за годишните емисии на CO2 от отоплителни системи
 • Източник: https://waermepumpe-bwp.de
  *Всеки коефициент е общ, за да помогне за разбирането, и се основава на COP (коефициент на преобразуване) 4, а SCOP на серията THERMA V R32 при ниска температура и средни климатични условия е по-висок от 4. Действителната ефективност може да варира в зависимост от температурата на водата и външния въздух.
  *Примерни цифри от Германия, 2020 г.; 4 лица, апартамент от 200 m2, и взети от от BWP (Германската асоциация на термопомпите)
  *https://www.boilerguide.co.uk/articles/boilers-vs-heat-pumps-which-is-bestyou’re your home#:~:text=Most%20top%20gas%20boilers%20are,electricity%20the%20heat%20pump%20uses

 • Запознати ли сте с потенциала за глобално затопляне (ПГЗ)? Той е разработен, за да позволи сравнения на въздействията на различните газове върху глобалното затопляне. Колкото по-висок е ПГЗ, толкова повече даден газ затопля Земята в сравнение с CO2 за определен период от време. Екологичните хладилни агенти като R32, използвани в някои решения за термопомпи, могат да намалят потенциала за глобално затопляне (ПГЗ) с до 68 % спрямо често използвания хладилен агент R410A. Тези фактори не само гарантират екологично съобразни продукти, но и помагат на потребителите да спазват правителствените разпоредби относно въздействието на продуктите им върху околната среда.

  Решенията с термопомпи са полезни за обществото и околната среда. Те не само помагат на потребителите да пестят пари, но и намаляват въздействието на отоплението и охлаждането върху планетата. Следете за предстоящи статии в блога ни за повече информация относно ефективните решения за отопление.

Продуктова серия термопомпи на LG
* Продуктите и решенията могат да варират в зависимост от страната и условията на работа.
Моля, щракнете върху „ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОКУПКА” по-долу, за да се свържете с местния офис на LG за допълнителна информация относно решения и продукти.

Свържете се с нас

Моля, обърнете се към нас за повече информация и ние скоро ще се свържем с вас.