• Промени в политиките за околната среда

  Вие сте фирма за монтаж на ОВК и клиентите ви вероятно търсят по-ефективни и екологични решения в съответствие с тенденцията за изграждане на сгради с близко до нулево потребление на енергия и променящите се политики за околната среда. В неотдавнашния си доклад Международната агенция по енергетика подчерта, че за да се постигнат целите за нулева нетна стойност до 2050 г., след 2025 г. не следва да се монтират повече нови котелни системи. Как могат клиентите ви да очакват без котел да отопляват дома си и да имат достъп до топла вода? Отговорът са термопомпите. Очаква се термопомпите да се превърнат в нисковъглеродна алтернатива за отоплителние. Тези уникални и иновативни решения за отопление представляват вид технология, която помага за намаляване на отрицателното въздействие, което системите за ОВК могат да имат върху околната среда. Но защо сега е време да се премине към термопомпи? Ето някои въпроси и отговори за термопомпите, които ще ви помогнат за запитванията от вашите клиенти.

  *https://www.greenmatch.co.uk/blog/2014/08/heat-pumps-7-advantages-and-disadvantages

Термопомпа върху тревни площи Термопомпа върху тревни площи
 • Намаляват ли термопомпите сметките за енергия?

  Като цяло, термопомпите са по-ефективни от традиционните котли и изискват много по-малко електроенергия от електрическите нагреватели, които се използват често в някои страни като Великобритания. Вашите клиенти ще се възползват от 3-4 пъти повече топлина от всеки kW доставена електроенергия. Впечатляващо е, че термопомпите могат да извличат до 75 % от топлинната енергия, която използват, от околния въздух, дори при студено време. Намаляването на зависимостта от изкопаеми горива и осигуряването на енергийна независимост могат да предложат икономии на енергия и на собствениците на жилища, и на предприятията.

  *https://www.boilerguide.co.uk/articles/boilers-vs-heat-pumps-which-is-best-for-your-home#:~:text=Most%20top%20gas%20boilers%20are,electricity%20the%20heat%20pump%20uses.
  *https://www.evergreenenergy.co.uk/heat-pumps/how-efficient-are-heat-pumps/

Крушка в ъгъла и термопомпа Крушка в ъгъла и термопомпа
 • Колко струва работата на една термопомпа? Да разгледаме един пример, основан на средни стойности във Франция. Термопомпа с въздушен източник може да произвежда 4kWh топлинна мощност за всеки 1 kWh доставена електроенергия. Ако кажем, например, че средното потребление на отопление за дом за четиричленно семейство (100 m2) във Франция е около 16 000 kWh, разходите му за отопление при стойност 0,16 евро биха били 2560 евро. С потребление на топлина от 16 000 kWh и изходна мощност на термопомпата 4 kWh на 1 kWh електроенергия, това означава, че се нуждаем от около 4000 kWh електроенергия за отопление на средния дом с термопомпа. При цена от 0,16 евро на единица електроенергия за 4000 kWh годишните разходи за отопление с термопомпа ще бъдат около 640 евро.

Таблица за средната електроенергия, използвана за отопление и топла вода в домове във Франция Таблица за средната електроенергия, използвана за отопление и топла вода в домове във Франция
Източник: https://www.choisir.com
*Тези цифри са използвани като пример за това колко икономии са възможни с термопомпа. Резултатите могат да варират в зависимост от вида на термопомпата и цените на енергията във вашия регион.
*Изчисления, основани на захранвани с електричество отоплителни системи.
 • Правителствените субсидии правят ли термопомпите достъпни?

  Термопомпената технология може да бъде скъпа, но държавното финансиране от програми като схемата за модернизиране на котлите (BUS) във Великобритания, което осигурява до 5000 GBP за монтаж на термопомпи, помага за намаляване на необходимите инвестиции. Освен това, термопомпите са 4 пъти по-ефективни от други отоплителни решения. Тази подобрена ефективност е това, което прави използването на термопомпена система икономически рационално решение в дългосрочен план.

  *https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/heat-pump-grant-apply-boiler-b1940960.html

 • Колко екологична е една термопомпа?

  Вашите клиенти ще искат да знаят какво въздействие ще има тяхната термопомпа върху околната среда. Термопомпата е един от най-ефективните начини едно домакинство или предприятие да намали парниковите газове. Европейската асоциация на термопомпите (EHPA) посочва, че термопомпите могат да допринесат за намаляване на емисиите на CO2 с над 9 милиона тона само в ЕС. Термопомпите предлагат също така намаляване на емисиите на CO2 с 35-65 % в сравнение с газовите котли. Използваният от термопомпите екологичен хладилен агент също може значително да намали потенциала за глобално затопляне (ПГЗ) на една отоплителна система.

  *https://www.ehpa.org/technology/key-facts-on-heat-pumps/#:~:text=They%20contribute%20to%20an%20annual,be%20saved%20by%20heat%20pumps.

Таблица за годишните емисии на CO2 от отоплителни системи Таблица за годишните емисии на CO2 от отоплителни системи
Източник: https://waermepumpe-bwp.de
*Всеки коефициент е общ, за да помогне за разбирането, и се основава на COP (коефициент на преобразуване) 4, а SCOP на серията THERMA V R32 при ниска температура и средни климатични условия е по-висок от 4. Действителната ефективност може да варира в зависимост от температурата на водата и външния въздух.
*Примерни цифри от Германия, 2020 г.; 4 лица, апартамент от 200 m2, и взети от от BWP (Германската асоциация на термопомпите)
*https://www.boilerguide.co.uk/articles/boilers-vs-heat-pumps-which-is-bestyou’re your home#:~:text=Most%20top%20gas%20boilers%20are,electricity%20the%20heat%20pump%20uses
 • Термопомпите нуждаят ли се от повече поддръжка?

  Термопомпите са проектирани да работят дори при ниски температури, за да осигурят ефективно отопление и топла вода. Те работят ефективно дори и при температура доста под нулата. При редовно обслужване термопомпата може да работи ефективно в продължение на 20-25 години, за да доставя отопление за домакинство или малко предприятие.

  *https://www.thermalearth.co.uk/blog/how-businesses-benefit-switching-to-heat-pump

 • Неща, които едно предприятие трябва да вземе предвид при монтажа на термопомпа

  Собствениците на жилища и малки бизнеси често търсят евтини и удобни варианти за отопление. Докато термопомпите предоставят тези предимства чрез висока ефективност, правителствените стимули и дългия си експлоатационен живот, има и други фактори, които клиентите вземат предвид, когато решават да монтират термопомпа. Термопомпите ще накарат клиентите ви да се чувстват по-добре, като знаят, че изпълняват ролята си, за да помогнат на околната среда. Като научите повече за термопомпите и предоставяте на клиентите си информацията, от която се нуждаят, можете да бъдете част от тази важна промяна към нова и възобновяема енергия за отопление. За да станете сертифицирана фирма за монтаж на термопомпа, непременно трябва да се свържете с вашата местна организация като схемата за сертифициране на микропроизводството (MCS) във Великобритания. След като бъдете сертифицирани и регистрирани в такъв тип местна организация, клиентите ще могат да ви намират по-лесно чрез уебсайтове и други източници. Време е да помогнете на клиентите си да преминат към ефективни и екологични термопомпи, а сега знаете откъде да започнете.

  *https://www.homebuilding.co.uk/advice/air-source-heat-pump-installation

Продуктова серия термопомпи на LG
* Продуктите и решенията могат да варират в зависимост от страната и условията на работа.
Моля, щракнете върху „ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОКУПКА” по-долу, за да се свържете с местния офис на LG за допълнителна информация относно решения и продукти.

Свържете се с нас

Моля, обърнете се към нас за повече информация и ние скоро ще се свържем с вас.