*Testiralo korejsko Nacionalno sveučilište u Seoulu: Smanjuje bakterije / virus MRSA (99 %, 10 min), S. pneumonia (95 %, 30 min), Adeno (96 %, 60 min) i H1N1 (96%, 120 min)
*Testirali Korejski laboratoriji za sukladnost: Sterilizira preko 99 % PM10↓ u roku od 45 min, PM 2.5 ↓ u roku od 52 min, PM1.0 ↓ u roku od 65 min.