LG SIGNATURE OLED M

המרחב שלכם. ללא גבולות.

הרגישו חופשי למקם את הטלוויזיה שלכם היכן שתרצו עם LG SIGNATURE OLED M, טלוויזיית ה-OLED 4K 120 הרץ האלחוטית המחוברת לתיבת AV הראשונה בעולם.
סדרת תמונות הקשורות ל-LG OLED M. תמונת תקריב של תיבת AV המונחת בצד השולחן באופן מסודר. LG OLED M תלויה על הקיר במרחב מעוצב ללא כבלים סביב הטלוויזיה. תמונת תקריב של LG OLED M המותקנת עם מעמד רצפה כשבמסך מוצגת תמונה צבעונית. בכל התמונות מוצג הלוגו של פרס החדשנות של תערוכת CES 2023. סדרת תמונות הקשורות ל-LG OLED M. תמונת תקריב של תיבת AV המונחת בצד השולחן באופן מסודר. LG OLED M תלויה על הקיר במרחב מעוצב ללא כבלים סביב הטלוויזיה. תמונת תקריב של LG OLED M המותקנת עם מעמד רצפה כשבמסך מוצגת תמונה צבעונית. בכל התמונות מוצג הלוגו של פרס החדשנות של תערוכת CES 2023.
*יש להתקין את תיבת ה-AV נמוך יותר ממקלט הטלוויזיה האלחוטי.
**יש צורך בחיבור כבל חשמל לטלוויזיה.
אפשרויות חיבור מגוונות

בחרו את המקום שבו תרצו להסתיר את הכבלים

הניחו את תיבת ה-AV האלחוטית בהתאם לעיצוב הפנים שלכם — על שולחן הקפה, המדף או אפילו ביחידה צדדית. לאחר מכן, תוכלו לחבר קונסולות משחקים, מצלמות, התקני הזרמת מדיה ועוד ישירות לתיבה במקום ל-LG SIGNATURE OLED M כדי שהמרחב שבו מותקנת הטלוויזיה יהיה מאורגן ומסודר.
תמונה נעה של LG OLED T בחדר מעוצב כשתיבת ה-AV מוצגת במספר מקומות התקנה. תמונה נעה של LG OLED T בחדר מעוצב כשתיבת ה-AV מוצגת במספר מקומות התקנה.
*יש להתקין את תיבת ה-AV נמוך יותר ממקלט הטלוויזיה האלחוטי.
**יש צורך בחיבור כבל חשמל לטלוויזיה.
***התמונות להמחשה בלבד.