Skip to Contents Skip to Accessibility Help

מדיניות פרטיות

אנו, LG Electronics Levant Jordan (להלן: LGE""), מחויבים להגן על פרטיותך. במסגרת מחויבותנו לפרטיות, אנו מפרסמים מדיניות פרטיות זו. מדיניות פרטיות זו קובעת את האופן שבו כל מידע אישי, וכן סוגים אחרים של מידע, אשר אנו אוספים ממך, או שתמסור לנו, יעובד על ידינו. זאת ללא קשר לסוג המכשיר (מחשב, טלפון נייד, טלויזיה חכמה וכיו''ב) שבו הנך משתמש למסירת המידע. נבקשך לקרוא בעיון את מדיניות זו ולהבין את עמדותינו ונהלינו בנוגע למידע שלך ולאופן שבו ננהג בו. מדיניות זו חלה אך ורק על:

 • • https://www.lg.com/il ו-https://www.lg.com/il/promotions;
 • • כל אתרים או שירותים הנשלטים על ידי LGE, שבהם מפורסמת או נזכרת מדיניות פרטיות זו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, יצירת קשר על ידך עמנו או עם הממונים על ידינו בנוגע לעניינים הנוגעים למוצרים באמצעות 1) WhatsApp או אפליקציה אחרת לשליחת הודעות מיידיות, 2) כתובת דוא''ל המפורטת בכתובות לעיל, 3) כתובת דוא''ל, למעט אחת הכתובות המפורטות בכתובות לעיל, 4) אפליקציות המשמשות אותנו או את הממונים על ידינו בנוגע למוצרים הנמסרים לך ו/או המותקנים עבורך, ו- 5) בקשות לתיקונים שתיזום באמצעות טלויזיה חכמה;
 • • שיחות שירות לקוחות אל או מ-LGE או מוקד טלפוני המוסמך על ידי LGE (לרבות באמצעות שיחות מוקלטות); ו-
 • • מידע שנאסף באמצעות טפסי רישום.

 

(יחד, להלן: "האתרים").

מדיניות פרטיות זו אינה נוגעת למידע הנאסף באופן לא מקוון או למידע המפורסם או הנמסר על ידי צדדים שלישיים (אלא אם ציינו אחרת באופן מפורש).

כאשר אנו קובעים יחד או לחוד מה ייעשה עם המידע האישי שלך, אנו "בעל המאגר", כלומר יש לנו שליטה כוללת על מטרות ואמצעי עיבוד המידע האישי. להלן הפרטים שלנו:

LG Electronics Levant Jordan, פרוייקט עבדאלי, שדרות רפיק אל חרירי, הכיכר המרכזית, קומה 5, תא דואר 930254, 11193 עמאן, ירדן.

במקרה של שאלות בנוגע למדיניות זו או בנוגע לפרטיותך בכל הנוגע ל-LGE באופן כללי, נבקשך לפנות אלינו בכתב לכתובתנו האמורה לעיל ולהפנות כל תכתובת למנהל הפרטיות, או לחילופין לשלוח הודעת דוא''ל אל: amjad.alashqar@lge.com.

המועד הקובע: 15 באוקטובר 2020.

אם ברצונך לקבל מידע נוסף, נבקשך לפנות אלינו.

נא קרא מדיניות זו בעיון בעת השימוש באתרים
מדיניות פרטיות
המידע הנאסף

מדיניות פרטיות זו חלה אך ורק על מידע הנאסף באתרים, ואינו חל על מידע הנאסף על ידי LGE בכל אמצעי אחר.

אנו אוספים שני סוגי מידע ממבקרים באתרים: (1) מידע אישי ו-(2) מידע לא אישי.

 

1.מידע אישי

"מידע אישי" הנו מידע המזהה אותך אישית, או מידע אשר באמצעותו ניתן לזהות אותך, כגון שם, תאריך לידה, כתובת, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דוא''ל, תגית מדיה חברתית, פרטי חיוב, מקום התקנה או במקרים מסוימים כתובת ה-IP או כתובת בקרת גישה למדיה (כתובת MAC), כאשר ניתן לזהות אותך באמצעותם.

2. מידע לא אישי

מידע זה עשוי להיות מידע טכני, כגון:

  • • עוגיות. למידע נוסף אודות עוגיות, נא ראה להלן.
  • • מידע אודות המוצר. אנו רשאים לאסוף פרטי רישום או פרטים אחרים אודות מכשירך או השירות בו הנך משתמש. אם מידע כאמור מקושר לשמך או לכתובתך, הוא אינו נחשב מידע מזהה אישית.

אנו אוספים מידע לא אישי ממבקרים באתרים שלנו. אם אינך מעוניין שתהיה ל-LGE גישה למידע זה, אל תבקר באתרים שלנו.

3. דוגמאות

LGE רשאית לאסוף ולאחסן את המידע, לרבות מידע אישי, שנמסר לנו על ידך. להלן מספר דוגמאות אודות הדרכים שבהן אנו רשאים לאסוף את המידע שלך, לרבות מידע אישי, באמצעות האתרים:

דוגמאות לסיבת איסוף המידע דוגמאות למידע הנאסף על ידינו ואשר אנו רשאים לגלותו
 • • על מנת לספק לך שירות, כגון שירות אחריות על מוצר של LGE, רכישת מוצר או כאשר הנך פונה אלינו בשאלה בקשר למוצר או לשירות שלנו, או שירות לקוחות כללי
 • • אם הנך מוסר את פרטיך לצורך סקר
 • • הנך יוצר חשבון משתמש LGE
 • • אם הנך מוסר את פרטיך בנוגע לקידום מכירות, תחרות או הגרלה
 • • אם הנך מוסר מידע לכל מטרה שהיא
 • • על מנת להבטיח כי האתרים רלבנטיים לדרישותיך

 

 • • תאריך לידה
 • • כתובת
 • • מדינה
 • • כתובת דוא''ל
 • • תגיות מדיה חברתית
 • • מספר טלפון
 • • מספר טלפון נייד
 • • שם חברה
 • • כתובת IP
 • • כתובת בקרת גישה למדיה (כתובת MAC)
 • • Mobile country code (MCC)
 • • Mobile network code (MNC)
 • • מזהה ייחודי אוניברסלי (UUID)
 • • מזהה כניסה לאתר
 • • הסיסמה המשמשת אותך ליצירת חשבון באתר
 • • פרטי התחברות צד ג' (לדוגמה Facebook) המשמשים אותך ליצירת חשבון באתר
 • • פרטי חיוב
 • • מספר קבלה
 • • מועד רכישה
 • • קטגוריית מוצר
 • • מספר דגם
 • • מספר סידורי
 • • ESN (מספר סידורי אלקטרוני) (לדוגמה, בנוגע לשימוש בשירותי סטרימינג, כגון Netflix)
 • • שעת ההתקנה
 • • מועד ההתקנה
 • • מקום ההתקנה
 • • סימפטום המוצר
 • • הגדרות המכשיר
 • • מידע אודות השימוש במכשיר, לרבות צריכת חשמל ויומני שימוש במוצר
 • • מדידת איכות האוויר הפנימית בנוגע למוצרי סינון אוויר
 • • מידע F/W 
 • • מידע S/W 
 • • הקלטת שיחה עם ספק שירותי המוצר שלך
 • • סרטון שיחה חזותית עם ספק שירותי המוצר שלך
 • • סרטון של שיתוף מסך עם ספק שירותי המוצר שלך 
 • • פרטי מוצר/שירות הקשורים למידע האישי שלך
 • • עוגיות
 • • משואות רשת
 • • קול
 • • תמונות
 • • חתימה (במצבים מסוימים, על מנת לאשר הסכמתך לדבר מה)

הרשימה לעיל אינה ממצה, אולם כוללת דוגמאות של מידע, לרבות מידע אישי, שאנו רשאים לאסוף באמצעות האתרים, העשוי לכלול הקלטות טלפוניות או כל שיחות שנתקבלו על ידי - או בוצעו על ידי - נציגי שירות הלקוחות. אם אינך מעוניין ש-LGE תאסוף ממך מידע, אל תמסור לנו את המידע, אולם הוא עשוי להידרש על מנת לספק לך שירות. להלן דוגמאות נוספות אודות הדרכים שבהן אנו רשאים לאסוף את המידע שלך, לרבות מידע אישי, באמצעות האתרים:

 • • מידע אודות המכשיר. אנו רשאים לאסוף מידע אודות המוצרים הנרכשים על ידך או שבנוגע להם הנך מבקש לקבל שירות לקוחות באמצעות האתרים. מידע אודות המכשיר עשוי לכלול תמונות של המוצר או הנוגעות לו; שמע, סרטונים ו/או תמונות הנוגעים לתכתובותיך עם ספקי שירות לקוחות אודות המוצר, לרבות צילומי מסך מהמכשיר שבנוגע להם הנך פונה לשירות הלקוחות; פרטי מוצר (קטגוריית מוצר, קוד מוצר, מספר דגם, מספר סידורי, מועד רכישה, מועד התקנה, מקום ההתקנה, סימפטום המוצר, כתובת IP, MCC, MNC, זיהוי מכשיר (כתובת MAC, UUID וכיו''ב), הגדרות המכשיר, מידע אודות החומרה (F/W), מידע אודות התוכנה (S/W), קוד מדינה וכיו''ב); מידע אודות שימוש במוצר (צריכת חשמל, יומני שימוש במוצר, מדידת איכות האוויר הפנימית וכיו''ב).
 • •  מידע אודות החשבון. בעת הרשמתך הראשונה באתרים, ייתכן שתתבקש להזין מידע מסוים, כגון שם, תאריך לידה, כתובת, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דוא''ל (העשויה לשמש אותך כשם המשתמש שלך), סיסמה, שם חברה (אך ורק לחשבונות עסקיים), מדינה ותגיות מדיה חברתית.
 • •  מידע אודות שימוש. מידע אודות שימוש מתייחס לכל המידע הנאסף מהאתרים, כגון איזו פעולה בוצעה בנוגע לאתרים, כגון יומני הקלקות, פרטי הרישום שלך או האופן בו אתה משתמש באתרים.
 • • כתובת IP. בעת שימושך באתר, אנו רשאים לרשום אוטומטית את כתובת ה-IP שלך (הכתובת הייחודית המזהה את מחשבך ברשת האינטרנט) המזוהה באופן אוטומטי על ידי השרת שלנו.
 • • עוגייה. "עוגייה" הנה קובץ טקסט קטן המשמש לאיסוף מידע אודות פעילותך באתרים. לדוגמה, כאשר אדם מבקר בדף אתר אינטרנטי, עוגייה מוצבת במכשירו של המשתמש (אם המשתמש מאשר עוגיות) או נקראת אם המשתמש ביקר באתרים לפני כן. עוגיות נשלחות בחזרה אל האתר המקורי בכל ביקור חוזר, או לאתר אחר המזהה את העוגייה. עוגיות הנן שימושיות משום שהן מאפשרות לאתר לזהות את מכשירו של המשתמש. באפשרותנו להשתמש הן בעוגיות זמניות והן בעוגיות קבועות. עוגייה זמנית נעלמת לאחר סגירת הדפדפן. עוגייה קבועה נשארת לאחר סגירת הדפדפן, ויכולה לפעול בדפדפן בביקורים עתידיים באתרים. ניתן להגדיר את רוב הדפדפנים באופן שתקבל הודעה אם לאשר עוגייה, או שבאפשרותך לחסום עוגיות בדפדפן, אולם אם תעשה זאת, ייתכן שלא תוכל ליהנות מהמאפיינים האישיים המוצעים למשתמשים אחרים המבקרים באתרים. חלק מהעוגיות בהן נשתמש עשויות להיות עוגיות flash או עוגיות Adobe כתלות בדפדפן שלך, ייתכן שעוגיות אלו לא תימחקנה באופן אוטומטי. אנא בדוק את הדפדפן שלך, על מנת לקבוע היכן מאוחסנות עוגיות מסוגים אלו וכיצד ניתן למחקן. העוגיות אשר בשימוש באתר מכוונות לאפשר: (א) לך לנווט ביעילות בין דפי אינטרנט ולשמור פעילות היסטורית באתר; (ב) לאתר לזכור את העדפותיך ולהגדיר מבקרים חדשים באתר; ו-(ג) שיפור חוויית המשתמש וניתוח זרימת מידע באתר. כמו כן, עוגיות יכולות לסייע להבטיח כי פרסומות המוצגות לך באינטרנט, הנן רלבנטיות לך ולתחומי העניין שלך. למידע נוסף אודות עוגיות, לרבות כיצד לבדוק אלו עוגיות הוצבו במכשירך וכיצד לנהל ולמחוק אותן, בקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org. שימושך באתרים מהווה הסכמתך לשימוש בעוגיות על פי מדיניות פרטיות זו. אם לא תאשר את השימוש בעוגיות אלו, נא השבת אותן באמצעות הפעלת הגדרות מסוימות בדפדפן, המאפשרות לך לסרב להצבת עוגיות באופן מלא או באופן חלקי. עם זאת, אם תשתמש בהגדרות הדפדפן על מנת להשבית את כל העוגיות (לרבות עוגיות הכרחיות) ייתכן שלא תוכל להיכנס לאתרים, באופן מלא או באופן חלקי. השבתת עוגייה או קטגוריות של עוגיות אינה מוחקת את העוגייה מהדפדפן ויהיה עליך לעשות זאת באופן נפרד באמצעות הדפדפן.

 

שימוש במידע וטעמים לעיבוד מידע

מידע אישי

אנו משתמשים במידע האישי שלך הנאסף באתרים, בעיקר עבור המטרות הבאות, אם יש צורך להשתמש במידע האישי שלך:

 • • על מנת לקיים הסכם שלנו עמך;
 • • לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו או של צדדים שלישיים (לרבות אינטרסים מסחריים לגיטימיים שלנו ואינטרסים קשורים, כגון האינטרס שלנו כיצרן וספק שירות של מוצרי צריכה אלקטרוניים בשיפור מוצרינו ושירותינו, הבנת לקוחותינו ולקוחות פוטנציאליים וכן מסירת מידע אודות מוצרינו ושירותינו);
 • • לתכתובות שיווק אלקטרוניות; או
 • • לצורך ציות לחובה משפטית החלה עלינו, או מקום בו נתת לנו את הסכמתך.

מסירת וגילוי מידע

להלן מספר דוגמאות אודות האופן שבו אנו מוסרים או מגלים את המידע שלך, לרבות מידע אישי:

 • • על מנת לספק לך שירות. לדוגמה, אם הנך רוכש או מוריד פריט מהאתרים, אנו רשאים למסור את המידע שלך על מנת לספק לך את הפריט, כמו כן, אם תשלח לנו שאלה באמצעות דוא''ל, אנו רשאים להשתמש בכתובת הדוא''ל שלך לצורך טיפול בבקשתך ועל מנת להגיב לשאלתך. כמו כן, אם תרכוש מוצר באמצעות האתרים, ייתכן שנצטרך למסור את המידע שלך לצדדים שלישיים, על מנת לספק לך את המוצר ולהתקינו בהתאם לבקשתך. כמו כן, אם הנך משתתף בתחרות או בהגרלה, אנו עשויים להשתמש במידע שלך על מנת לקיים את תנאי התחרות או ההגרלה.
 • • לחברת האם שלנו, חברות הבת והחברות הקשורות, לצורך מתן שירות טוב יותר עבורך. ייתכן שיהיה על LGE למסור את המידע שלך לגורמים אלו, אשר עשויים להימצא במדינה אחרת בעלת דיני הגנת מידע שונים, על מנת לספק לך את השירותים שנתבקשו על ידך, או על מנת שנוכל להבטיח כי שירותינו ומוצרינו תואמים לצרכיך. לדוגמה, במקרים מסוימים, LGE עשויה להידרש להעביר את המידע שלך לחברת האם שלנו ברפובליקה של קוריאה, על מנת לספק לך מוצר או שירות שנתבקשו על ידיך, אולם תעשה זאת תוך ציות מלא לדיני הגנת המידע.
 • • לצדדים שלישיים נבחרים ובלתי קשורים, לרבות:
 1. המספקים לנו שירותים מנהליים. נותני שירותים, סוכנים וקבלנים עצמאיים המסייעים לנו לתחזק את אתרינו ומספקים לנו שירותים מנהליים אחרים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, טיפול וביצוע הזמנות, מתן שירות לקוחות, שמירת וניתוח נתונים, שליחת תכתובות ללקוחות מטעמה של LGE ואיסוף מועמדויות, בחירת זוכים ומתן פרסים בתחרויות, הימורים ומבצעים אחרים).
 2. המאפשרים לך לגשת לשירותים, חומרים שיווקיים קשורים. שותפים עסקיים, כאשר הדבר נחוץ על מנת לאפשר לך לגשת לשירותים שנתבקשו על ידך או שלהם נרשמת באמצעות מוצרינו או כל חומרים שיווקיים הקשורים לשירותים אלו.
 3. המספקים חומרים שיווקיים מאיתנו. צדדים שלישיים המספקים לך תכתובות שיווקיות מאיתנו, אשר אנו סבורים כי יש לך עניין בהן או העשויות להיות רלבנטיות עבורך. האמור יבוצע אך ורק אם בחרת לקבל תכתובות כאמור, ובאפשרותך לבטל את בחירתך בכל עת באמצעות הודעה בכתב או לחיצה על קישור ביטול הבחירה בתחתית כל הודעות שיווקיות מצדדים שלישיים.

אנו נשאף להבטיח כי צדדים שלישיים בלתי קשורים אלו לא ישתמשו במידע באופן החורג ממדיניות פרטיות זו, ובמידת הצורך, לכל מטרה שאינה מתן השירותים להם הם אחראים. לנותני שירותים צד ג' בלתי קשורים המסייעים לנו לנהל את אתרינו תהיה גישה למידע המשתמשים, לרבות מידע אישי. לפיכך, אם אינך מעוניין כי לנותני שירותים צד ג' בלתי קשורים המסייעים לנו לנהל את אתרינו תהיה גישה למידע שלך, אל תירשם או תמסור לנו מידע.

 • • על מנת לציית לדין או מתוך אמונה בתום לב כי פעולה כאמור נחוצה על מנת לציית לדרישות הדין או לציית לכתב בי דין שנמסר לנו, להגן על זכויותינו וקנייננו, לרבות זכויותיה וקניינה של LGE או לפעול במקרים דחופים על מנת להגן על בטיחותם האישית של משתמשי הקצה שלנו.
 • • לצדדים שלישיים במסגרת כל תהליך ארגון תאגידי מחדש, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, מיזוגים, רכישות ומכירה של כל או של מרבית נכסינו.
 • • על מנת להתגונן מפני הונאה אפשרית, אנו רשאים לאמת מול צדדים שלישיים את המידע שנאסף מאתרים אלו. במהלך אימות כאמור, ייתכן שנקבל מידע אודותיך מנותני שירותים כאמור, לרבות מידע אישי.
 • • למעט כאמור לעיל בסעיף זה, לשותפים אסטרטגיים, סוכנים וגורמים בלתי קשורים אחרים, על מנת למסור לך תכתובות, אך ורק אם בחרת לקבל תכתובות כאמור, ובאפשרותך לבטל את בחירתך בכל עת באמצעות הודעה בכתב או לחיצה על קישור ביטול הבחירה בתחתית כל הודעות שיווקיות מצדדים שלישיים. גורמים אלו רשאים להשתמש במידע שלך, לרבות מידע אישי, על מנת לפנות אליך בהצעות או בפרסומים בנוגע למוצר או לשירות.

למעט כמתואר במדיניות פרטיות זו או בכל עת שנבקש את המידע, איננו משתמשים, מוסרים או מגלים באופן אחר את המידע האישי שלך לכל צד שלישי.

 

פורומים, חדרי צ'אט ואתרי פרסום ציבורי אחרים

לתשומת לבך, כל מידע שתכלול בהודעה הנשלחת על ידך לכל לוח סקירת מוצרים, חדר צ'אט, פורום או אתר פרסום ציבורי אחר, זמין לכל אדם בעל גישה לאינטרנט. אם אין ברצונך כי אנשים יידעו את כתובת הדוא''ל שלך, לדוגמה, אל תציין אותה בכל הודעה שתפרסם באופן ציבורי. כמו כן, לתשומך לבך, בנוגע לכל חוות דעת אודות מוצרים שיפורסמו על ידך, ייתכן כי אנו (או גורמים אחרים) נפרסם חוות דעת כאמור באתרי אינטרנט שונים, לרבות אתרי אינטרנט המטרגטים משתמשי אינטרנט מחוץ למדינת מגוריך.

אתרי אינטרנט צד ג'

מדיניות זו חלה אך ורק על מידע הנאסף באתרים. האתרים עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם קשורים אלינו. איננו אחראים לנהלי הפרטיות או לתכנים שבאתרי אינטרנט אחרים כאמור.

המחאה

במידה שכל או חלק מנכסינו יימכרו או יירכשו על ידי גורם אחר, או במקרה של מיזוג, הנך מעניק לנו זכות להמחות את המידע, לרבות מידע אישי, שנאסף באמצעות האתרים.

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. במקרה זה, נשנה בנוסף את "המועד הקובע" בראשית מדיניות פרטיות זו ואך ורק במידת הצורך נמסור לך על כך הודעה. נא בדוק מסמך זה באופן תדיר על מנת לקרוא כל עדכונים או שינויים במדיניות הפרטיות.

אבטחת מידע

אנו משתמשים באמצעים טכניים וארגוניים על מנת להגן על המידע שלך, לדוגמה, בהגנה בסיסמאות (באמצעות שמות משתמש וסיסמאות ייחודיות) על חלקים מסויימים באתרים ובאמצעות קידוד SSL וחומות אשר להגנה מפני גישה, גילוי, שינוי או השמדה בלתי מורשים. עם זאת, לתשומת לבך, האמור אינו מהווה התחייבות כי מידע כאמור לא ייחשף, יתגלה, ישונה או יושמד מחמת פגיעה בחומות אש כאמור ובתוכנת אבטחת שרתים.

אף שנעשה כל מאמצים סבירים להגן על המידע שלך, הנך מאשר כי העברת מידע ברשת האינטרנט אינה יכולה להיות בטוחה ב-100%, ומסיבה זו איננו יכולים לערוב לאבטחת או יושרת כל מידע אישי המועבר ממך או אליך באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך, כל מידע שתעביר ל-LGE הנו באחריותך.

אם קיבלת מאיתנו (או בחרת) סיסמה, המעניקה לך גישה לחלקים מסוימים באתרים, באחריותך לשמור על סודיות סיסמה כאמור. אנו מבקשים כי לא תמסור לאף אדם את הסיסמה.

אם ייוודע לנו אודות פגיעה במערכות האבטחה, אנו רשאים למסור לך הודעה באופן אלקטרוני, על מנת שתוכל לנקוט בפעולות ההגנה המתאימות. שימושך באתרים או מסירת מידע לנו, מהווה הסכמתך לכך שנוכל לפנות אליך באופן אלקטרוני בנוגע לאבטחה, פרטיות ועניינים מנהליים בנוגע לשימושך באתרים אלו. אנו רשאים לפרסם הודעה באתרים שלנו אם תתרחש פגיעת אבטחה. כמו כן, אנו רשאים לשלוח לך הודעת דוא''ל, לכתובת הדוא''ל שמסרת לנו במקרים אלו. בהתחשב במקום מגוריך, ייתכן שיש לך זכות חוקית לקבל הודעה בכתב אודות פגיעת אבטחה.

שמירה

המידע האישי שלך יישמרו כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר למטרות המפורטות במדיניות זו, וכן למטרות עסקיות לגיטימיות, כפי שיידרש על פי דין או כנדרש לצורך מתן שירות עבורך. נא פנה אלינו לפרטים נוספים אודות תקופות השמירה החלות.

אנו רשאים לשמור את המידע האישי שלך באופן אנונימי, אשר אינו מאזכר אותך, לצרכים סטטיסטיים, ללא הגבלת זמן, אם יש לנו אינטרס לגיטימי וחוקי לעשות זאת.

הדין החל / סמכות שיפוט מקומית / פורום

הסכם זה יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל.

זכויותיך

הנך רשאי:

 • • לבקש מידע אודות - ולעיין בכל - המידע האישי אודותיך המוחזק על ידינו;
 • • לבקש כי כל מידע אישי בלתי מדוייק המוחזק על ידינו יתוקן או יימחק;

אף שחלק מזכויות אלו ניתנות למימוש על ידך במישרין באמצעות האתרים, רבות מהזכויות, כגון אלו הנוגעות לבקשות למחוק את המידע האישי שלך, ימומשו באמצעות פניה אלינו. אנו נשקול פניות כאמור ונמסור את תגובתנו תוך 30 ימים. אנו רשאים לחייב אותך בתשלום סמלי, ורשאים לדרוש אימות זהותך לצורך מסירת עותק של המידע שלך, כפי שמתיר הדין.

העברות לחו''ל

אם תבחר למסור לנו מידע, לרבות מידע אישי, LGE רשאית להעביר את המידע לחברות הקשורות ולחברות הבת שלה או לצדדים שלישיים אחרים בחו''ל, ולאחסן אותו במדינה זרה. כמו כן, המידע עשוי להיות מעובד על ידי עובדים הפועלים מטעמנו במדינה זרה, החברות הקשורות לנו במדינה זרה, חברת האם שלנו ברפובליקה של קוראיה או עבור אחד מספקינו. האמור כולל עובדים העוסקים, בין היתר, בביצוע הזמנתך, עיבוד פרטי התשלום שלך ומתן שירותי תמיכה. לתשומת לבך, ייתכן כי מדינות אחרות אלו ברחבי העולם אינן מחילות אותם דיני הגנת מידע החלים במדינתך, אולם במידת האפשר, נבצע פעולות סבירות על מנת להבטיח כי המידע שלך מוגן, כלומר, באמצעות חתימה על הסכמי (העברת מידע) הולמים מול כל נעבר(ים) ו/או באמצעות הבטחה כי הנעברים הוסמכו באמצעות מנגנונים כגון ה-Privacy Shield (לפי המקרה).

עם מסירת המידע על ידך, לרבות מידע אישי, דע כי אנו:

 • •  נשתמש במידע שלך לצורך השימושים הנזכרים לעיל, על פי מדיניות פרטיות זו; ו-
 • • נעביר את המידע שלך למדינה מחוץ למדינת מגוריך, כמתואר לעיל.

אנו ננקוט באמצעי הגנה הולמים, הנחוצים על מנת להבטיח כי המידע שלך יטופל באופן מאובטח ועל פי מדיניות זו והדינים החלים. לפרטים נוספים אודות אמצעי הגנה כאמור, הנך מתבקש לפנות אלינו.

אנו ננקוט בכל הפעולות הנחוצות באופן סביר על מנת להבטיח כי המידע שלך יטופל באופן מאובטח ועל פי מדיניות זו. אם הנך מבקר ממדינה מחוץ לישראל, דע כי הנך מעביר את המידע שלך לישראל, שייתכן שאינה מחילה אותם דיני הגנת מידע החלים במדינתך.

לעסקים

כאשר הנך פועל במסגרת מהלך העסקים, אנו רשאים לעבד את המידע שלך, כפי שצפוי באופן סביר לצורך קיום יחסינו העסקיים, על מנת להעניק לך שירותים ו/או למסור לך תכני שיווק אודות מוצרינו/שירותינו.

כמו כן, כאשר כל עסק או כל אדם הפועל במהלך העסקים (לבדו או מטעם אחר) מוסר לנו מידע, אנו נבקשך למסור מידע אישי אך ורק כאשר הדבר נחוץ. כמו כן, עליך להבטיח כי נושא המידע הרלבנטי מודע לכך כי הנך עומד למסור את המידע האישי שלו למטרות כאמור, וכי נתן את הסכמתו/ה, וכי איסוף/עיבוד המידע האישי שלו על ידך מבוצע על פי דיני הגנת המידע החלים.

במידת האפשר, עליך לצמצם את כמות המידע האישי הנמסר לנו על ידך, על מנת שנציית, אנו ואתה, לעקרון צמצום המידע. במידה שהמידע האישי הנמסר על ידך נרחב יותר מהמטרות הדרושות, עליו להימסר תחת שמות בדויים או בעילום שם. כל המידע האישי יועבר אלינו באופן מאובטח.

במקרה של שאלות בנוגע למדיניות זו או בנוגע לפרטיותך בכל הנוגע ל-LGE באופן כללי, נבקשך לפנות אלינו בכתב לכתובתנו האמורה לעיל:

פרוייקט עבדאלי, שדרות רפיק אל חרירי, הכיכר המרכזית, קומה 5, תא דואר 930254, 11193 עמאן, ירדן.

ולהפנות כל תכתובת למנהל הפרטיות, או לחילופין לשלוח הודעת דוא''ל אל: amjad.alashqar@lge.com.

אם ברצונך לקבל מידע נוסף, נבקשך לפנות אלינו.

תלונות

לצורך הגשת תלונות, נבקשך לפנות אלינו ראשית על מנת לנסות וליישב כל עניין, אולם, כמובן שבאפשרותך גם להגיש תלונה לרשות הרלבנטית.

שיווק ישיר

מעת לעת, אנו שולחים תכתובות למשתמשים הנרשמים לשירותינו באמצעות דוא''ל, טלפון, דואר או במסרונים (לדוגמה, בנוגע למידע אודות מוצרינו וחומרי קידום מכירות). לדוגמה, אנו רשאים להשתמש בכתובת הדוא''ל שלך (או, לפי המקרה, כתובת הדואר, מספר הטלפון או מספר הטלפון הנייד) על מנת לאשר את בקשתך, לשלוח לך הודעה אודות תשלומים, לשלוח לך מידע אודות שינויים במוצרינו ושירותינו, לשלוח לך בקשות לחוות דעת ועל מנת לשלוח הודעות וגילויים אחרים, כנדרש על פי דין. אף שבאפשרותך לבחור שלא לקבל הודעות שיווקיות, דע כי לטובתך עליך לוודא כי באפשרותנו למסור לך הודעות לא שיווקיות, כגון הודעות אודות תשלומים, וכי ייתכן שנידרש למסור לך הודעות מסוימות על פי דין.

עם זאת, אנו מאפשרים לך לבחור שלא לקבל הודעות אם (1) כבר בחרת לקבל הודעות; ו-(2) אינך מעוניין לקבל מאיתנו הודעות שיווקיות או הודעות מסוגים אחרים, כגון הודעות דוא''ל ועדכונים בנוגע לשירותים ומוצרים חדשים המוצעים באתרים, או אם אינך מעוניין למסור את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים, למטרות שיווק. הבחירה שלא לקבל הודעת תבוצע באמצעות סימון או ביטול סימון התיבה המתאימה, המופיעה במקומות בהם נאסף מידע אישי, או באמצעות פניה אלינו, בפרטי הקשר המופיעים בכתובת https://www.lg.com/il/support.

אנו נטפל בבקשת ההסרה שלך בהקדם האפשרי, אולם דע כי בנסיבות מסוימות, ייתכן שתקבל עוד מספר הודעות עד ההסרה. כמו כן, באפשרותך לבחור שלא לקבל הודעות דוא''ל כאמור באמצעות לחיצה על קישור "הסר" המופיע בתוכן הודעת הדוא''ל.