בדוק את מצב פגישת השיחה שלך ודוא בדוק את מצב פגישת השיחה שלך ודוא

מצב בירור

בדוק את מצב שאלת הדוא"ל שלך ומצב פגישה עם שיחה