Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

טעינת סוללה במכשיר G6

 • אחרים
 • אחרים
 • תפעול
 • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
 • עדכון אחרון 07/18/2018

 

 טעינת סוללה במכשיר G6
 
G6 תומך ב- Qualcomm Quick Charge 3.0
 
 כאשר מטען מחובר, ייתכן שיקח זמן עד שההתקן יציג את אפשרות הטעינה המהירה (Fast - Charge) על המסך.
 לאחר החיבור, הודעה "טעינה מהירה ..." יוצג על מסך הנעילה.
 סמל טעינה מהירה (מעגל עם סמל ברק) יוצג בשורת המצב בסוללה

סטנדרט הטעינה של QC3.0 משפר את יעילות הטעינה, הפחתת כמות האנרגיה הנצרכת בעת טעינת הסוללה.
 
 LG G6 תואם תקן טעינה USB PD.
LG G6 מנהל טעינה על בסיס אלגוריתם טעינה אופטימלי

 • טעינה נעצרת כאשר אזהרת טמפרטורה גבוהה (טמפרטורת הסוללה > 55 ) צצה על המסך
 • זמן הטעינה עלול לעלות אם ההתקן מזהה טמפרטורות גבוהות. אלגוריתם הטעינה יפחית את הטעינה הנוכחית להגבלת החום הגורמת לזמן הטעינה לעלות. במקרים אלה לא בהכרח תוקפץ הודעה במכשיר.
 • הטעינה תופסק כאשר הטמפרטורה תרד מתחת ל- 0. טעינה נוכחית תוגבל ל- mA 960 כאשר הטמפרטורה היא בין 0~ ל-  10 .
 
 מקרים בהם הטעינה עשויה להיות מוגבלת
 
 • הקיבולת הנוכחית של מטען G6 In-Box רגיל היא 5V/9V 1.8A. במקרה של שימוש במטענים בעלי קיבולת נמוכה יותר ממטען או מתאם USB במחשב, הטעינה הנוכחית תהיה נמוכה מזו של המטען. פעולה זו תגרום להטענה איטית יותר והמשתמש עשוי לקבל הודעה מוקפצת כי הטעינה איטית.
 • אם ההתקן מזהה רטיבות בכניסת ה-USB , הטעינה תיעצר לבטיחותך. ברגע שיציאת הטעינה והכבל יהיו יבשים, תוכל לחדש את הטעינה.
 • אם מתאם / כבל לא מקורי משמש להטענת המכשיר, טעינה מהירה או טעינה רגילה יהיו מוגבלות.
 • אם הטעינה נמשכת 12 שעות, המכשיר יפסיק את הטעינה כדי להגן על הסוללה.
 
 LG ממליצה תמיד להשתמש באביזרי הטעינה המסופקים באריזת המכשיר המקורית לטעינה של המכשיר שימוש באביזרי טעינה של צד שלישי עלול לבטל את האחריות.

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500