Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

Match Shot_G6 מצלמה מרובעת:

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  • עדכון אחרון 07/18/2018

 

 

Match Shot מצלמה מרובעת  

 

 

  מאפשרת לך ללכוד שתי תמונות או וידאו 1:1 בו זמנית או ברצף, משתי מצלמות Match Shot

 

הצילומים משולבים לקובץ אחד

צלם רצפי וידאו ארוכים יותר באמצעות רצף צילום סימולטני

ייבא תמונה שמורה מהגלריה, שנה את גודלה וצלם תמונה שניה על מנת ליצור קולאז

 

Match Shot כיצד להשתמש ב 

 

 פתח את המצלמה ובחר במצב מצלמה מרובעת

 

Match Shot גע בסמל המצב ובחר ב

 

 החלק את המסך משמאל לימין כדי לעבור בין מצלמות

 

 

 

 כיצד לשנות את רצף הצילום

 

גע בסמל רצף הצילום כדי לצלם תמונות או סרטונים בו זמנית או ברצף

 

 

 

כיצד לייבא תמונות

 

ייבא תמונה שמורה מהגלריה, שנה את גודלה וצלם תמונה נוספת כדי ליצור קולאז

גע בסמל ייבא תמונה כדי לבחור תמונה

 

 

כיצד לערוך תוכן

 

צלם תמונות ברצף והתאם את גודלן ומיקומן על המסך.

הקש על סימן הביקורת כדי לשמור בעת ביצוע העריכה.

 

 

 

 


 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500