Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

LG V30 התקנת כרטיס סים וכרטיס זיכרון

 • אחרים
 • אחרים
 • תפעול
 • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
 • עדכון אחרון 07/29/2018
LG V30 SIM & Memory Card Installation
 1. LG V30 התקנת כרטיס סים וכרטיס זיכרון

  הוצא מגש

  הכנס את סיכת ההוצאה לתוך החור שבמגש הכרטיס, מצידו הימני למכשיר ה- LG V30,

  ולאחר מכן דחף את הסיכה עד שהמגש יצוץ.

   

  הסר מגש

   

  הסר את סיכת ההוצאה, ולאחר מכן החלק את המגש לחלוטין החוצה בזהירות מהמכשיר.

   

  כרטיסי סים(SIM) / מיקרו SD(MicroSD)

   

  לפני הנחת הכרטיסים במגש, התאם את החריצים על כל אחד מהרווחים על המגש. חלק הזהב צריך להיות כלפי מטה.

   

  הכנס מגש

   

  הכנס את מגש הכרטיס בחזרה לחריץ מכשיר ה LG V30 שלך, היזהר שלא לשבש את מיקום כרטיסי ה- SIM ו- MicroSD.

   

  הערה: אם הכנסת את מגש הכרטיס למכשיר כאשר מגש הכרטיס רטוב, ייתכן שההתקן פגום. ודא תמיד שמגש הכרטיס יבש ומוכנס במלואו למכשיר כדי למנוע נזק

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500