Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

כאשר לא ניתן להשתמש באפקט תלת מימד, האם הסרת מכשולים או שינית תאורה?

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/05/2018

 

כאשר לא ניתן להשתמש באפקט תלת מימד, האם הסרת מכשולים או שינית תאורה?

 

IMG_214416.png איני יכול להתשמש באפקט תלת מימד (3D)

IMG_214423.png  

בדוק את החיבור בין הטלוויזיה למשקפי תלת המימד.

אם האיזור בהיר מדי, זה יכול להפריע לחיבור (תקף לכל חברות הטלוויזיות)

 

IMG_214427.png כיצד לתקן זאת

משקפי תלת מימד מתקשרים עם הטלוויזיה, וצבעם משתנה בזמן התקשורת.

ודא שאין מכשולים (כגון קופסת טישו, מסגרת תמונה קטנה) הממוקמים סביב פולט 3D בתחתית הטלוויזיה כדי למנוע הפרעה.

- שמור מרחק של 2-7 מטרים מהטלוויזיה בעת צפייה.

IMG_214440.png 

הסר מכשולים בין הטלוויזיה למשקפיים

 

IMG_214445.png 

כאשר האזור מסביב בהיר מדי, בשל האור החזק יכולה להתרחש הפרעה.

כבה מנורת ניאון או חסום את אור השמש כדי למנוע הפרעה.

 

IMG_214454.png 

 

הפרעה בעקבות חשיפה לאור חזק

 
 מוגבל למכשירי משקפיים תלת-ממדיים נטענים.

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500