Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

Magic Remote האם חיברת את ה ?

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/05/2018

 ? (שלט הקסם) Magic Remote האם חיברת את ה

 

 

?Magic כיצד להשתמש בשלט הרחוקSymptom


How to pair Magic remote with a TV


שלט זה צריך להתחבר לפני השימוש בו


הפעל את הטלוויזיה והמתן 10 שניות. הפנה את השלט הרחוק לכיוון הטלוויזיה ולחץ על לחצן הגלגל.


ההתאמה (התחברות השלט) תושלם כאשר ההודעה "התאמה מלאה הושלמה" תופיע על המסך


אם השלט אינו עובד כהלכה, אתחל את השלט


Magic כיצד לאתחל את השלטHow to initialize the magic remote 


לחץ על [בית חכם] ועל הלחצן [חזור] בשלט הקסם למשך 5 שניות כדי לאתחל את השלט הרחוק


ברגע שהשלט אותחל, לחץ על מקש הגלגל על מנת לחבר את השלט מחדש לטלוויזיההערה: אם השלט הרחוק אינו בשימוש פרק זמן מסוים, הסמן ייעלם על המסך

                         נער את השלט הרחוק מימין לשמאל כדי להראות את הסמן שוב. על המסף


 ייתכן שהשלט הרחוק אינו פועל כהלכה כאשר משתמשים בו במקום שבו מותקן מנורת פלורסנט תלת - כיוונית ומנורה עם המייצב האלקטרוני מותקן
משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500