Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

הסרטון אינו תואם לאודיו

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/12/2018

 

הסרטון אינו תואם לאודיו

 

 

 

וידאו ואודיו אינם מסונכרנים

באפשרותך לכוונן את חיבור ה- AV מתפריט הסאונד.

הערה: זה מסופק רק עבור מספר מודלים.

 

 

 כיצד לתקן

הגדרות > סאונד > התאמת חיבור AV > הפעלה


  הערה: יותר '-' האודיו מהיר יותר, יותר '+' האודיו איטי יותר.

 

 

 

 

טלוויזיות חכמות 12'~13'

תפריט > סאונד > התאמת חיבור AV

 הערה: יותר '-' האודיו מהיר יותר, יותר '+' האודיו איטי יותר.

 


 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500