Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

הגדרת תכונת תזמון הדלקה אוטומטית

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/12/2018

 הגדרת תכונת תזמון הדלקה אוטומטית

 

כאשר הטלוויזיה מופעלת / מכובה בזמן מסוים, בדוק אם תכונת התזמון מוגדרת

. 

 

 כיצד לתקן

 

 

טלוויזיות לא חכמות

 

תפריט > הגדרות > זמן > זמן OFF 

חזרה (Repeat): בחר פעם אחת, יום רצוי, יומי, שני – שישי, שני – שבת, שבת – ראשון, ראשון או כיבוי

 

שעה, דקה: הגדר את השעה (שעה או דקה) להפעלת הטלוויזיה

 

  בעת שימוש בממיר, רק הטלוויזיה תכבה בזמן ההגדרה, אך לא הממיר.

 

כאשר ההתקן החיצוני (ממיר וכו ') כבוי, הוא יציג הודעה "ללא אות" ולאחר 15 דקות של צפייה, הטלוויזיה תכבה אוטומטית

 

 

 

 

 

 

 

חזרה (Repeat): בחר פעם אחת, יום רצוי, יומי, שני – שישי, שני – שבת, שבת – ראשון, ראשון או כיבוי 

 

שעה, דקה: הגדר את השעה (שעה או דקה) להפעלת הטלוויזיה

 

  בעת שימוש בממיר, רק הטלוויזיה תכבה בזמן ההגדרה, אך לא הממיר.

 

 

 

 

 

טלוויזיה חכמה 12 – 13

בית > תפריט הגדרות > הגדרות > זמן > זמן כיבוי

חזרה (Repeat): בחר פעם אחת, יום רצוי, יומי, שני – שישי, שני – שבת, שבת – ראשון, ראשון או כיבוי

שעה, דקה: הגדר את השעה (שעה או דקה) להפעלת הטלוויזיה

   בעת שימוש בממיר, רק הטלוויזיה תכבה בזמן ההגדרה, אך לא הממיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500