Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

האם 'טעינה' או 'מכין שירות' מופיעים בטלוויזיה בעת אתחול?

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/12/2018

 

האם 'טעינה' או 'מכין שירות' מופיעים בטלוויזיה בעת אתחול?

 

  

 Symptom 

ההודעות הנ"ל מוצגות על מסך הטלוויזיה במהלך האתחול

 

 

cause סיבה

 

הודעות כגון טעינה או שירות הכנה מוצגות במהלך הפעלת CPU ו- H / W, הגדרות רשת ותקשורת SDP (הורדת אימות מכשיר ומידע בסיסי).

 


 
  

preparing service messageLoading message


 

      


 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500