Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

מה אוכל לעשות כאשר הסמל LG Store ולוגו ההתחברות נעלמים מהמסך?

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

 

מה אוכל לעשות כאשר הסמל LG Store ולוגו ההתחברות נעלמים מהמסך?

 

  

 

symptom בעיה

LG Store (עולם חכם) וסמל הכניסה פתאום נעלמים המסך.

(במדינות בהן נתמך השירות 3D World אז גם הוא נעלם).

 

 

           Loggin Icon Diappeared 

cause סיבה

אם הגדרות מדינה בטלוויזיה החכמה הן אוטומטיות במקום ידניות, אחרים נבחרים אוטומטית (מתוך ההגדרות הקודמות).

כאשר ספק שירותי האינטרנט משתנה, כתובת ה- IP משתנה גם, מה שהופך את LG Store (LG Smart World  או LG Apps) וסמל הכניסה להיעלם ממסך דף הבית.

(הפלטפורמות הישימות: כל הפלטפורמות של LG Smart TV).

 

how to fix כיצד לתקן

אם הגדרת המדינה שלך היא אוטומטית, שנה אותה ל - Manual ובחר ארץ בהתאם.


הגדרות מדינה בטלוויזיה חכמה

[מודלים 2011Y] הכנה > רשת > הגדרות טלוויזיה חכמה > הגדרות מדינה > ידני > בחר מדינה

[מודלים 2012Y] הגדרות > אפשרויות (בחירה) > הגדרות טלוויזיה חכמה > ידני > בחר מדינה

[מודלים 2013Y] הגדרות > אפשרויות (בחירה) > הגדרות מדינת שירות > ידני > בחר מדינה

[מודלים 2014-2015Y (webOS)] בחר בימן ההגדרות > כללי > מיקום > LG מדינת שירות > בחר מדינה

 

 


 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500