Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

האם מצב דמוי פסיפס מופיע על המסך כאשר הטלוויזיה נבדקת?

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

 

 

האם מצב דמוי פסיפס מופיע על המסך כאשר הטלוויזיה נבדקת?

 

 

סימפטום

מצב דמוי פסיפס עקב חסימת רעש מתרחשת על המסך בבדיקה עם שחקני רוגבי.

 

בדוק

בדיקת וידאו? : כדי לראות אם שגיאת מסך הטלוויזיה של הלקוח נובעת מאות / תוכן, הלקוחות מונחים להפעיל הגדרות> וידאו> בדיקת וידאו.

מסך בדיקת הוידאו עם שחקני רוגבי הוא כדלקמן, עשוי להיראות מצב דמוי פסיפס עקב חסימת רעש. ותוצג כתמונה דחוסה.

 


  Video test?


מידע נוסף

התמונה נדחסת מ 6 מגה בייט ל 580 קילו בייט.

במהלך דחיסה מתרחשת חסימת רעש, זה לא נובע מפגם בטלוויזיה.

אם יש לך תמונה בחדות גבוהה מעל 6 מגה בייט, נסה להציג את התמונה בטלוויזיה כדי לבדוק.

כדי להשוות, נסה גם להציג על  הטלוויזיה תמונה מתחת ל 1 מגה בייט. מצב דמוי פסיפס יופיע. זה בגלל  הפרשי רזולוציה בשל איכות התמונה, לא בשל פגם במוצר.

ניתן לצפות במחשב בגודל התמונה עבור שלב ו . לצורך כך עיין בתכונות על-ידי לחיצה על הלחצן הימני בעכבר.


  

 


משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500