Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

בשידור דיגיטלי, הוידאו נקטע או מפסיק

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

 

בשידור דיגיטלי, הוידאו נקטע או מפסיק

 

סימפטום

כתכונת אות של שידור דיגיטלי, זה עלולה להיגרם בעקבות מהירות שידור, עוצמת האות וכו '.

 

כיצד לתקן

בדוק את עוצמת האות: תפריט ערוץ כוונון ערוצים ידניים (עוצמת אות) - יש לבדוק את האות אם העוצמה מתחת לממוצע

כאשר "ללא אות" מופיע על המסך, בדוק אם אותו סימפטום מופיע עם כוונון ערוצים אוטומטי.

 

הגדרת שיטת / תפריט כוונון / פונקציות עשויות להשתנות בהתאם לדגמים

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500