מצא מידע מועיל על מוצר LG שלך דרך ספריית העזרה שלנו. מצא מידע מועיל על מוצר LG שלך דרך ספריית העזרה שלנו.

עזרה בספריה

מצא מידע מועיל על מוצר LG שלך

תמונה כהה

פתרון תקלות

 

תמונה כהה

 

סימפטום 

אם המסך עמום גם ללא התאמת בהירות, הגדרה, צבע וצפיפות הצבע, יכול להיות שמוגדר כמצב חיסכון בחשמל או שמצב התמונה מוגדר כ- Eco.

 

 

 

כיצד לתקן

 

טלוויזיות לא חכמות

לחיצה על לחצן הבית של השלט הרחוק הגדרות פרטים תמונה בחירת מצב חיסכון בחשמל ממצב תמונה

• אם הוא מוגדר כחיסכון בחשמל אוטומטי או מצב תרדמת, בחר OFF.

בחר Power Saving Mode (מצב חיסכון בצריכת חשמל) בהגדרות מהירות בטל בחירת חיסכון בחשמל אוטומטי או מצב תרדמת (Hibernation).

 

טלוויזיות חכמות

התאמת מצב תמונה:SMART  > הגדרות  > תמונה >מצב תמונה > סטנדרטי או חי

כוונון מצב חיסכון בחשמל: SMART > הגדרות > תמונה > מצב חיסכון בצריכת חשמל > כיבוי

 

 

 

 


*שאלה מתבקשת