Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

תמונה כהה

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

 

תמונה כהה

 

סימפטום 

אם המסך עמום גם ללא התאמת בהירות, הגדרה, צבע וצפיפות הצבע, יכול להיות שמוגדר כמצב חיסכון בחשמל או שמצב התמונה מוגדר כ- Eco.

 

 

 

כיצד לתקן

 

טלוויזיות לא חכמות

לחיצה על לחצן הבית של השלט הרחוק הגדרות פרטים תמונה בחירת מצב חיסכון בחשמל ממצב תמונה

• אם הוא מוגדר כחיסכון בחשמל אוטומטי או מצב תרדמת, בחר OFF.

בחר Power Saving Mode (מצב חיסכון בצריכת חשמל) בהגדרות מהירות בטל בחירת חיסכון בחשמל אוטומטי או מצב תרדמת (Hibernation).

 

טלוויזיות חכמות

התאמת מצב תמונה:SMART  > הגדרות  > תמונה >מצב תמונה > סטנדרטי או חי

כוונון מצב חיסכון בחשמל: SMART > הגדרות > תמונה > מצב חיסכון בצריכת חשמל > כיבוי

 

 

 

 


משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500