Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

הוידאו מפסיק לסירוגין בעת העברת הטלוויזיה משמאל לימין, ולהיפך

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

 

הוידאו מפסיק לסירוגין בעת העברת הטלוויזיה משמאל לימין, ולהיפך

 

סימפטום

לפעמים הטלוויזיה אינה פועלת כאשר היא מועברת משמאל לימין ולהיפך

 

כיצד לתקן

החיבור יכול להשתחרר במהלך השימוש. בדוק את חיבור כבל החשמל וכבל האנטנה בחלק האחורי של הטלוויזיה.

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500