Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

אין שמע במצב שידור דיגיטלי

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

 

אין שמע במצב שידור דיגיטלי

 

סימפטום

אין צליל עבור אות דיגיטלי

 

כיצד לתקן

בדוק אם ה- Multi Audio מוגדר כ'קוריאני '.

 

 

כיצד לבדוק

Q..תפריט > מולטי אודיו > בחר 'אנגלית'

במקרה שאין קול בערוץ מסוים עבור אות אנלוגי, פנה לחברת הכבלים

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500