Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

כתוביות חתוכות

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

 

 

כתוביות חתוכות

 

סימפטום

אם יחס הממדים מוגדר "Zoom" או "Cinema Zoom", הכיתוב אינו יוצג במלואו

 

LG OLED TV   ביחס אחר                     LG OLED TV               

 

 

כיצד לתקן

טלוויזיה לא חכמה

תפריט > תמונה > יחס מימדים > 16:9

 

 

 

 

טלוויזיה חכמה

SMART >הגדרות > תמונה > יחס מימדים > 16:9

 

 

  

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500