Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

התמונה כהה והשמע נשמע מוזר

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

 

התמונה כהה והשמע נשמע מוזר

 

גורם

המסך עמום והצליל נעלם וחוזר בזמן הצפייה בטלוויזיה.

 

דברים לבדוק

האם יש לך את השלט הרחוק (שלט הקסם / שלט רגיל) שניתן על ידי LG כאשר רכשת את הטלוויזיה?

 

האם אתה רואה את הלחצן MUTE UI (בשלט הקסם) או לחצן השתקה - MUTE (בשלט הכללי) בשלט הרחוק? (באמצע השלט הרחוק)

 

 כיצד לתקן

AV יכול להיות לא מותאם מה שמוביל לכך שהמסך יכול להיות עמום והצליל עשוי להיעלם ולחזור.

באופן פשוט, ניתן לאפס את ה- AV, כך שיהיה מאותחל כמו ביציאה מהמפעל.

(מוחל על LM6000 ו – higher_L9/ MKT_S, WVer:4.04.05 ומעלה)  

 

לחץ על לחצן השתקה של שלט הקסם / שלט רחוק כללי שלוש פעמים רצופות.

 

אם חלון "כן / לא" צץ, בחר כן על ידי לחיצה על כפתור אישור של השלט הרחוק.

 

אודיו / וידאו יאותחל.

 

(למשל אודיו / וידאו: רגיל, מצב חיסכון בחשמל: כבוי) וכו '.

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500