Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

לא ניתן לכבות את הטלוויזיה

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

לא ניתן לכבות את הטלוויזיה

 

סימפטום

לא ניתן לכבות את מכשיר הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק או לחצן ההפעלה במוצר.

 

כיצד לתקן

 

בדוק אם מתג ההפעלה במוצר פועל כהלכה.

מיקום המתג משתנה בהתאם למוצר. עיין במדריך למשתמש.

 

בדוק את הסוללה של השלט הרחוק של הטלוויזיה ובדוק אם מקלט השלט הרחוק בטלוויזיה מכוסה.

 

- הקפד תמיד להחליף את שתי הסוללות באותו זמן ולבדוק את מיקום ה- +, - בשלט עבור הסוללות.

 

- המיקום של מקלט השלט רחוק משתנה בהתאם לדגם ואם המקלט מכוסה. מכשול יכול להיות בר קול, מסגרת תמונה, וכו ', יגרום לכך שזה לא יפעל.

 

במקרה שאינך יכול להפעיל / לכבות את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק, הוא מנותק מהטלוויזיה ולא תוכל לשלוט בו. בדוק את ההגדרה עם השדר שאתה מנוי.

 

 

נסה להשתמש בשלט רחוק לאחר כיבוי אור הפלורסנט.

 

- שלוש מנורות פלורסנט באורך גל עלולות להפריע לתדירות והשלט הרחוק עלול שלא לפעול. (שלט רחוק: KHz38).

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500