Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

לא נראית תמונת D3 לאחר הרכבת משקפי התלת מימד המתאימים (3D)

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

לא נראית תמונת 3D לאחר הרכבת משקפי התלת מימד המתאימים (3D)

 

 

סימפטום

וידאו תלת-ממדי מופעל, אך הוא אינו מציג תמונה תלת-ממדית.

 

איך לתקן

1. לחץ על כפתור 3D בשלט הרחוק ובדוק אם אפשרות 3D פועלת ואם בחרת סוג תמונה נכונה.

2. אם אתה משתמש במשקפי פולורואיד, יש לצפות בטלוויזיה מרחוק.

3. אם אתה צופה בוידאו 2D עם אפקט 3D, זה יהיה שונה מאחד שיוצר במקור כוידאו 3D.

אם אתה משתמש בעדשות משקפיים מסוג D3 (נטענים), בדוק את הפריטים הבאים.

 

הסר דברים המכסים את המקלט בתחתית הטלוויזיה.

משקפי 3D וטלוויזיה חייבים לתקשר ביניהם. (כאשר מקושרים, צבע העדשות משתנה).

- יש לצפות ממרחק 2-7 מטר בערך.

 

 

 

 

הסר מכשולים בין הטלוויזיה לבין משקפיים.

 

 

 

 

ימין: צבע עדשות כשהמשקפיים לא מחוברים. שמאל: צבע העדשות כאשר מחוברים לטלוויזיה

 

 

 

 

 

 

- אם הסביבה בהירה מדי

כבה את אור הניאון וחסום את האור הטבעי.

אם הוא בהיר מדי, הסרטון עלול להפסיק לסירוגין.

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500